Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo

 

Mokinių tėvelius (globėjus) prašome susipažinti su informacija apie Mokinio sveikatos pažymėjimą