SVARBU

Mokyklos lankytojų aptarnavimo tvarka parsisiųsti

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

* dėl mokinių nemokamo maitinimo mokykloje organizavimo karantino laikotarpiu V-49

* dėl administratoriaus skyrimo technologijų naudojimo klausimais V-41

* dėl veiklos organizavimo ir pagalbos teikimo darbo grupės sudarymo V-44

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu parsisiųsti