Svarbiausios 2020-2021 m. m. aktualijos

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl pradinio ugdymo vykdymo nuo 2021 m. gegužės 17 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo organizavimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių skyriaus pradinėse klasėse parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo(si) organizavimo nuo 2021 m. gegužės 10 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų 5–11 klasių mokiniai mokslo metus  baigs nuotoliniu būdu parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. kovo 22 d. mokykloje tvarka parsisiųsti 

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. kovo 22 d. mokykloje tvarka parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl švietimo pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko nuo 2021 m. kovo 22 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl pradinio ugdymo nuo 2021 m. balandžio 26 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl neformalaus švietimo vykdymo nuo 2021 m. kovo 24 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl neformalaus švietimo vykdymo Paežerių pagrindinio ugdymo skyriuje parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu Paežerių pagrindinio ugdymo skyriuje parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo konkretiems mokiniams parsisiųsti

* Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas parsisiųsti

* Ugdymas ir sportinės veiklos nuo 2020 m. gruodžio 16 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 18 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 14 d. Paežerių pagrindinio ugdymo skyriuje parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl sauso maisto davinio išdavimo karantino laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 9 d. parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos veiklos organizavimo karantino laikotarpiu (nuo 2020-11-30 d. iki 2020-12-17 d.) tvarka parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos veiklos organizavimo karantino laikotarpiu (nuo 2020-11-09 iki 2020-11-27 d.) tvarka parsisiųsti  

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl mokinių nemokamo maitinio organizavimo karantino metu parsisiųsti

* Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio, ir (ar) karantino metu algoritmas parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuotolinio ugdymo veiklos organizavimo tvarkos atmintinė

*************************************

mokinių klasių grupių įėjimo į mokyklą ir išėjimo iš mokyklos planas (galioja nuo 2020-09-02 d.)

* veiksmai mokykloje nustačius COVID-19 infekciją

* informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir darbuotojams

informacija mokinių tėvams dėl ugdymo organizavimo ir susitarimų laikymosi

dėl vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, profilaktinio sveikatos tikrinimo

informacija dėl socialinės paramos mokiniams