NUOTOLINIS UGDYMAS

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuotolinio ugdymo(si) TVARKARAŠTIS

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyriaus nuotolinio ugdymo(si) TVARKARAŠTIS

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo grupių konsultacijų laikas parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuotolinio ugdymo veiklos organizavimo tvarka parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyriaus nuotolinio ugdymo veiklos organizavimo tvarka parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyrius jungtinės ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės ugdymo proceso oeganizavimas nuotoliniu būdu  parsisiųsti

* Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu parsisiųsti

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas parsisiųsti

* Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijos, kaip dirbti nuotoliniu būdu su vaikais/mokiniais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius parsisiųsti 

* Karantino metu skaitytojai mokyklos bibliotekoje neaptarnaujami

* Psichologo-psichoterapeuto Evaldo Karmazos seminaras „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?

* Patarimai ir mintys skirtos mokinių tėvams

* Mintys mokytojams ir specialistams

* Kaip karantino metu išlikti psichiškai sveikam?