PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Priimami prašymai  į Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos penktas ir kitas klases. Prašymų formos pateiktos lentelėje.

Prašymus galima pateikti:

* per mokyklos e. paštą adresu rastine@snerisvilkaviskis.lt  atsiųsti užpildytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą prašymą su mokinio tėvo / mamos (globėjo, rūpintojo) parašu;

* neturint techninių galimybių, prašymą galima užpildyti mokyklos raštinėje adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis.

  

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į 5 KLASĘ

parsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

parsisiųsti

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS SUDARYMO

parsisiųsti