PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Nuo 2022 m. birželio 1 d. priimami prašymai  į Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos penktas ir kitas klases. Prašymų formos pateiktos lentelėje.

Prašymus galima pateikti:

* per mokyklos e. paštą adresu rastine@snerisvilkaviskis.lt  atsiųsti užpildytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą prašymą su mokinio tėvo / mamos (globėjo, rūpintojo) parašu;

* neturint techninių galimybių, prašymą galima užpildyti mokyklos raštinėje adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis.

  Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos keičiamos uniformos. Prašome būsimų penktų klasių mokinių tėvų nepirkti dabartinio modelio uniformų. Apie naujų uniformų įsigijimą informuosime vėliau.

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į 5 KLASĘ

parsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

parsisiųsti

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS SUDARYMO

parsisiųsti