Informacija dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos)

 

********************************************** 

 

SVARBI INFORMACIJA 

 

********************************************** 

1. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE parsisiųsti

2. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO parsisiųsti

3. 

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA parsisiųsti

4.

SUTIKIMAS DALYVAUTI  MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI NUSTAČIUS KLASĖS GRUPĖJE KORONAVIRUSO ATVEJĮ parsisiųsti

5.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ parsisiųsti

SUTIKIMO / NESUTIKIMO DĖL DALYVAVIMO VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI FORMA parsisiųsti

 SUTIKIMO / NESUTIKIMO DĖL DALYVAVIMO VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAEŢERIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI FORMA parsisiųsti

6.

GALIMAI IMUNITETĄ COVID - 19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS NUO LAPKRIČIO 17 D. parsisiųsti

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) pokyčiai  parsisiųsti

8. 

GALIMYBIŲ PASAS IR KITI GALIOJANTYS DOKUMENTAI, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo neigiamo rezultato ar antikūnų tyrimo teigiamo rezultatą faktą parsisiųsti

9.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ATNAUJINTOS SAM REKOMENDACIJOS ŠVENTINIAM LAIKOTARPIUI parsisiųsti

10.

DĖL IŠDALINTŲ MOKINIAMS TESTŲ ŠVENTINIAM LAIKOTARPIUI parsisiųsti

 

********************************************** 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

********************************************** 

1.

 

 

 

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas (algoritmas, kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai; algoritmas, kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai kaupinių metodu; algoritmas, kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu)  – ugdymo įstaigoms. Izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10 dienų. Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Primename, kad anksčiau tokiu metu atlikus testą izoliacija buvo trumpinama iki 10 dienų.

Plačiau: https://bit.ly/3ANWOOp 

2.

Atmintinė Ką daryti jei Covid-19 ligos tyrimas teigiamas? parsisiųsti 

3.

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas parsisiųsti

4.

Didelės rizikos sąlytį turėję vakcinuoti ar Covid-19 persirgę asmenys gali išsitirti nemokamai parsisiųsti