Laisvos darbo vietos

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai reikalingi darbuotojai:

 1. Biologijos mokytojas (-a).

Pretendentus kviečiame pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Adresas – Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškis, Nepriklausomybės g. 58 g.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@snerisvilkaviskis.lt iki 2022 m. birželio 30 d. 16 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas –  pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2022 m. liepos 5 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

 

 2. Valgyklos / virtuvės darbuotojai:

valgyklos vedėjas (1,0 et.),

virėjas (3,0 et.),

pagalbinis virtuvės darbuotojas (1,0 et.).

Pretendentus kviečiame pateikti:

 • prašymą dalyvauti atrankoje,
 • kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą (diplomas – valgyklos vedėja, virėja),
 • gyvenimo aprašymą.

 

Adresas – Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškis, Nepriklausomybės g. 58 g.

Pretenduojantys eiti valgyklos vedėjo funkcijas dokumentus prašome pateikti iki birželio 30 d.
Pretenduojantys eiti virėjo ar pagalbinio virtuvės darbuotojo funkcijas dokumentus prašome pateikti iki liepos 4 d.

Atrankos būdas – pokalbis. Kviečiami į pokalbį pretendentai bus informuoti:
į valgyklos vedėjo pareigas – liepos 4 d. (pokalbis numatomas liepos 7 d.),
į virėjo ir pagalbinio virtuvės darbuotojo – liepos 7d. (pokalbis numatomas liepos 11 d.).

 • Telefono nr. pasiteirauti:
  Direktorius – 8 342 20843
  Raštinė – 8 342 20845

 Detali informacija apie pareigybes: