Administracija

Mokyklos direktorė

Daina JUŠKAUSKIENĖ - mokyklai vadovauja nuo 2004 m. lapkričio mėnesio. 1982 m. Kapsuko O.Sukackienės pedagoginėje mokykloje įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. 1982-1985 m. Šiaulių universitete studijavo pradinio mokymo pedagogiką ir metodiką.  1994 m. suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. 2004 m. Kauno technologijos universitete įgijo administravimo vadybos magistro laipsnį, specialybė - pradinių klasių vyr. mokytoja, žmogaus saugos vyr. mokytoja.

tel. 8 342 20843,  el.paštas snerisdirektore@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Eglė DOMANTIENĖ- mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis, 1994 m. baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Specialybė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Kvalifikacinė kategorija - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.   

tel. 8 342 20847, el.paštas egdomante@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ina PAULIKAITIENĖ- mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis, 2004 m. baigusi Kauno technologijos universitetą. Specialybė - informatikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Kvalifikacinė kategorija - informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

tel. 8 342 20847, el.paštas paulikaitiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolita BOTYRIENĖ- mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2019 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis, 2009 m. baigusi Vilniaus universitetą. Specialybė - anglų kalba ir anglų kalbos mokymas. Kvalifikacinė kategorija - užsienio kalbos (anglų) vyr.  mokytoja.

tel. 8 342 20847, el.paštas jolitabotyriene@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Lijana ŠIRVIENĖ - mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2007 m.

tel. 8 342 20847, el.paštas lijana.sirviene@gmail.com

Administracijos veiklos sritys             parsisiųsti