Administracija

Mokyklos direktorė

Daina JUŠKAUSKIENĖ - mokyklai vadovauja nuo 2004 m. lapkričio mėnesio, I vadybinė kategorija, vadybos ekspertė. 1982 m. Kapsuko O.Sukackienės pedagoginėje mokykloje įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. 1982-1985 m. Šiaulių universitete studijavo pradinio mokymo pedagogiką ir metodiką.  1994 m. suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. 2007 m. švietimo įstaigų vadovo antra vadybinė kategorija. 2004 m. Kauno technologijos universitete įgijo administravimo vadybos magistro laipsnį, specialybė - pradinių klasių vyr. mokytoja, žmogaus saugos vyr. mokytoja.

tel. 8 342 20843,  el.paštas snerisdirektore@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Eglė DOMANTIENĖ- mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis, 1994 m. baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Specialybė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Kvalifikacinė kategorija - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.   

tel. 8 342 20847, el.paštas egdomante@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ina PAULIKAITIENĖ- mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis, 2004 m. baigusi Kauno technologijos universitetą. Specialybė - informatikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Kvalifikacinė kategorija - informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

tel. 8 342 20847, el.paštas paulikaitiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolita BOTYRIENĖ- mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2019 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis, 2009 m. baigusi Vilniaus universitetą. Specialybė - anglų kalba ir anglų kalbos mokymas. Kvalifikacinė kategorija - užsienio kalbos (anglų) mokytoja.

tel. 8 342 20847, el.paštas jolitabotyriene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Lijana ŠIRVIENĖ - mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2007 m.

tel. 8 342 20847, el.paštas lijana.sirviene@gmail.com

Administracijos veiklos sritys             parsisiųsti