Metodinė taryba

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2018–2019 m. m. METODINĖ TARYBA

                                      

Gitana Melnykaitė  –  metodinės tarybos pirmininkė;

Svetlana Kantautienė – lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Lina Švenčiūnienė  – gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Irma Lenkienė – anglų, vokiečių ir rusų kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Jolanta Vizgirdienė  – matematikos ir informatikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Evaldas Kučiauskas  –   kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Aurelija Daugėlaitė  –  menų, technologijų ir žmogaus saugos  mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Virginija Aleknavičienė  – pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2018-2019 m. m. parsisiųsti