Gamtos pažinimo pamoka „Oro sudėtis“ kitaip

Projektinis ugdymas yra labai vertingas. Tai viena iš galimybių mokymą pakeisti į mokymąsi, siekti atsakomybės ir savarankiškumo.  Projekto metodas skatina patyriminį  mokymąsi (iš patirties, per patirtį), ragina sieti mokymąsi su tikrove, ieškant sąsajų tarp daiktų ir reiškinių bei žinių, pratinantis dirbti su kitais, sprendžiant visiems aktualias problemas, padeda vaikams prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi, skatina iniciatyvumą ir kūrybiškumą, ugdo pasitikėjimą savimi, savo galiomis, padeda įveikti baimes.

Penktų klasių mokiniai dalyvavo pamokoje „Oro sudėtis“. Pasiskirstę  grupėmis  ir atlikinėjome  užduotis: aiškinome ateiviukams Žemės planetos oro sudėtį, lipdėme orą sudarančių dujų atomų ir molekulių  modelius iš plastelino.

Pamoka buvo nuotaikinga, darbinga, įtvirtinome teorines  žinias.  Ugdėme šias kompetencijas: mokėjimo mokyti ir mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, gamtamokslinės.

Gamtos mokslų mokytoja L. Švenčiūnienė