Projektinis darbas „Mūsų aplinkos kerpės ir oro užterštumas“

Šiais mokslo metais suplanuoti STEAM projektiniai darbai pagal atskiras temas. Porą darbų atliks penktokai, porą darbų atliks septintokai.

Po truputį darbų atlikimas pradėjo judėti į priekį.

Pirmąjį projektinį darbą „Mūsų aplinkos kerpės ir oro užterštumas“ atliko septintokės Elena Šuliauskaitė ir Rugilė Neverauskaitė. Mergaitės tyrinėjo oro užterštumą kerpių tyrimo metodu. 

Rezultatai parodo, kad labai paprastai galima išsiaiškinti, kokioje aplinkoje mes gyvename.

Mokinės įgijo mokėjimo mokytis, pažinimo kompetencijas. 

Džiaugiuosi paprastu, bet nuoširdžiu darbu.

 

Biologijos mokytoja Birutė Miliauskienė