Praktinis darbas „Magnetai“

Integralaus mokslo pamokose atliekami įvairūs mokomieji eksperimentai, laboratoriniai darbai, demonstraciniai bandymai. Atlikdami demonstracinius bandymus mokiniai pamato įrengimą, susipažįsta su įvairiais prietaisais, stebi reiškinius, procesą, dėsningumą. Bandymai suteikia mokiniams naujų žinių, parodo įgytų žinių praktinę reikšmę. Darbe apie magnetus, mokiniai susipažino su nuolatinių magnetų rūšimis, magnetiniais poliais, magnetine trauka, magnetiniais laukais ir išsiaiškino, ar skysčiai ir oras daro įtaką magnetiniai traukai, susipažino su  komposu,   Žemės magnetinio lauko reikšme, kas sukelia poliarinę pašvaistę. Paaiškino, kaip galima įmagnetinti kūnus. Nurodė, kokios išvardytos medžiagos įsimagnetina. Nurodė kelis kūnų išmagnetinimo būdus.  Darė kryžiažodžius apie magnetus

Plačiau

Sėkmė meninio skaitymo konkurse

Sausio 30 d. Vilkaviškio jaunimo centre vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas. Jame dalyvavo keturiolika 5–8 klasių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.

Plačiau