Mokytojai sėmėsi žinių

Moksleivių rudens atostogų metu mokytojai metodinį darbą dirbo kitose erdvėse. Pradinės mokyklos salėje klausėsi žinomo mokytojo eksperto V.Tamašausko, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematiko, mokytojų praktinės veiklos vertintojo. Tai ne pirmas susitikimas su šiuo linksmu matematiku. Seminaras „Sėkmingos pamokos planavimas , individualios pasiekimų pažangos matavimas mokytojo praktiko požiūriu“ nuteikė pozityviai, nes lektorius pateikė labai daug idėjų, kaip padėti mokiniui pamatuoti pažangą, kaip aktyvinti mokinių mokymąsi, kaip pasiekti grįžtamąjį ryšį. Mokytojai, tinkamai pasiruošę teikti pagalbą mokiniams, pastebi, kad kokybė pamokoje iš esmės pasikeičia. Atostogos neprailgs, nes reikia perskaityti nemažai paliktos padalijamosios seminaro medžiagos ir tai pritaikyti savo pamokose, klasės valandėlėse.

Plačiau

Padėti kitiems visų mūsų pareiga ir atsakomybė

Spalio mėnesį visuose Lietuvos miestuose vyko Maisto banko akcija, kviečianti aukoti nepasiturintiems žmonėms. Dalyvauti šioje labdaros akcijoje šalies gyventojus kvietė ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Maisto banko akcija – tai gerumas, padaugintas tūkstančius kartų. Ir šimtai tonų mūsų atjautos. Tausokime maistą, dalykimės, ir aukokime“, - tokiais žodžiais vaizdo pranešimu į piliečius kreipėsi šalies vadovė.

Plačiau