Socialinis emocinis ugdymas vienas mokyklos prioritetų

Aš žinau, kad žmogus yra netobulas

ir tobulesnis būti negali,

tačiau privalau gyventi ir mąstyti taip,

 lyg jis galėtų būti kitoks... 

A.Šliogeris

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą, kurio rezultatas – gyvenime svarbūs įgūdžiai, padedantys mokiniams suvokti ir valdyti savo emocijas, išsikelti   pozityvius tikslus, rūpintis kitais, vykdyti savanorišką veiklą,  priimti tinkamus sprendimus, užmegzti geranoriškus tarpasmeninius santykius.

Plačiau

Mokykla Jūsų laukė sugrįžtant

Jau įpusėjo rugsėjis ir jūs, mieli mokiniai, turbūt įsitikinote, kad mokykla jūsų laukė sugrįžtant. Šiuolaikinėje mokykloje mokymo(si) aplinkos įranga ir priemonės turi atitikti šiuolaikinio ugdymo(si) poreikius ir reikalavimus. Mokymo(si) aplinka turi būti saugi, higieniška, estetiška.

Skaityti daugiau