Specialistų pagalba

NETYLĖK, PRANEŠK APIE PATYČIAS - MOKYKLOJE ĮDIEGTA ELEKTRONINĖ „PATYČIŲ DĖŽUTĖ“!

Apie įvykusias arba įtariamas patyčias mokiniai, tėvai ir mokytojai gali pranešti naudodamiesi mobiliąja programėle „Patyčių dėžutė“ arba apsilankę el. svetainėje https://patyciudezute.snerisvilkaviskis.lt . Pildant pranešimą apie patyčias reikia nurodyti žmogaus, kuris patyrė patyčias, bei besityčiojančio žmogaus duomenis, galimus patyčių stebėtojus, įvykio datą, vietą ir laiką. Prie pranešimo taip pat galima pridėti elektroninių patyčių ekrano nuotrauką (angl. screenshot). 


Mokykloje mokiniams teikiama socialinio pedagogo, psichologo, specialaus pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba. 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO MODELIS MOKYKLOJE

PROBLEMŲ, KYLANČIŲ MOKINIAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO, IDENTIFIKAVIMO IR PAGALBOS SUTEIKIMO ALGORITMAS

REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO IR PAGALBOS ORGANIZAVIMO MOKYKLOS NELANKANČIAM MOKINIUI SCHEMA


Skelbiame šių pedagoginių darbuotojų veiklos sritis ir kontaktus:

Socialinis pedagogas (Virginija ALEKNAVIČIENĖ, tel. (+370) 682 26452, el.paštas v_aleknaviciene@yahoo.com; Daiva ŠIPAILIENĖ, tel. (+370) 682 26 452, el. paštas daiva.sipailiene@gmail.com):

 • -Globos ir rūpybos organizavimas.
 • -Nemokamo maitinimo organizavimas.
 • -Mokinių pavėžėjimo organizavimas.
 • -Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) organizavimas.
 • -Projektinės veiklos organizavimas.
 • -Socialinės pagalbos teikimas rizikos grupės mokiniams.
 • -Pagalbos mokiniams, kartojantiems kursą, organizavimas.

Psichologė (Asta GUDYNIENĖ, el. paštas: astagud@gmail.com):

 • -Konsultacijų mokytojams ir mokiniams teikimas.
 • -Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, rengiantiems mokiniams modifikuotas ir adaptuotas ugdymo programas.
 • -Bendradarbiavimas su mokyklos logopede, socialinėmis pedagogėmis, mokinių tėvais.
 • -Projektų rengimas, tyrimų organizavimas ir jų analizė.
 • -Konsultacijų teikimas dėl mokinių tolesnės karjeros planavimo.

Specialioji pedagogė (Renata RINGIENĖ, el. paštas: renataring@gmail.com):

 • -Specialiojo poreikio priemonių komunikacijos trūkumams koreguoti taikymas.
 • -Individualių specialiųjų pedagoginių pratybų, kuriose mokiniai lavina sutrikusias funkcijas bei išmoksta ugdomąją medžiagą, organizavimas, specialių darbo būdų ir metodų taikymas.
 • -Dalyvavimas mokyklos VGK darbe, duomenų apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus rinkimas.
 • -Konsultacijų mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją teikimas.
 • -Mokomosios – koreguojamosios medžiagos sutrikusiai funkcijai lavinti kaupimas.
 • -Metodinės pagalbos dalykų mokytojams, mokytojai padėjėjai ir konsultacijų tėvams teikimas.

Mokytojo padėjėjas:

 • -Padeda mokiniui atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas.
 • -Padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis.
 • -Teikia teksto skaitymo ir konspektavimo paslaugas.
 • -Pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams teikia ugdymo proceso metu.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKAMS IR PAAUGLIAMS TEIKIAMA

Mokykloje:

 • -Socialinės pedagogės (19 kabinete)
 • -Psichologė
 • -Klasės vadovai
 • -Iškilus įvairiems klausimams galite rašyti laišką adresu nenoriubijoti@gmail.com

Telefonais:

 • „Vaikų linija“      tel. 116 111 nuo 11.00 iki 21.00 val. Skambučiai nemokami.
 • „Jaunimo linija“  tel. 8 800 28888 visą parą. Skambučiai nemokami.

Internetu:

 

 NEMOKAMA SPECIALISTŲ PAGALBA TĖVAMS

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kompanijos „Už saugią Lietuvą“ iniciatyva pradėjo veikti „Tėvų linija“ - nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, galite pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais rūpimais klausimais apie vaikų auginimą.

 

Plačiau apie tai skaitykite Paramos vaikams centras svetainėje: http://www.pvc.lt/lt/ ir www.facebook.com/PVC.lt/posts/2105794679447326