Pagalba mokiniui

Mokykloje mokiniams teikiama socialinio pedagogo, psichologo, specialaus pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba. Skelbiame šių pedagoginių darbuotojų veiklos sritis ir kontaktus:

Socialinis pedagogas (Virginija ALEKNAVIČIENĖ, tel. (+370) 682 26452, el.paštas v_aleknaviciene@yahoo.com; Daiva ŠIPAILIENĖ, tel. (+370) 682 26 452, el. paštas daiva.sipailiene@gmail.com):

 • -Globos ir rūpybos organizavimas.
 • -Nemokamo maitinimo organizavimas.
 • -Mokinių pavėžėjimo organizavimas.
 • -Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) organizavimas.
 • -Projektinės veiklos organizavimas.
 • -Socialinės pagalbos teikimas rizikos grupės mokiniams.
 • -Pagalbos mokiniams, kartojantiems kursą, organizavimas.

Psichologė (Asta GUDYNIENĖ, el. paštas: astagud@gmail.com):

 • -Konsultacijų mokytojams ir mokiniams teikimas.
 • -Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, rengiantiems mokiniams modifikuotas ir adaptuotas ugdymo programas.
 • -Bendradarbiavimas su mokyklos logopede, socialinėmis pedagogėmis, mokinių tėvais.
 • -Projektų rengimas, tyrimų organizavimas ir jų analizė.
 • -Konsultacijų teikimas dėl mokinių tolesnės karjeros planavimo.

Specialioji pedagogė (Renata RINGIENĖ, el. paštas: renataring@gmail.com):

 • -Specialiojo poreikio priemonių komunikacijos trūkumams koreguoti taikymas.
 • -Individualių specialiųjų pedagoginių pratybų, kuriose mokiniai lavina sutrikusias funkcijas bei išmoksta ugdomąją medžiagą, organizavimas, specialių darbo būdų ir metodų taikymas.
 • -Dalyvavimas mokyklos VGK darbe, duomenų apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus rinkimas.
 • -Konsultacijų mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją teikimas.
 • -Mokomosios – koreguojamosios medžiagos sutrikusiai funkcijai lavinti kaupimas.
 • -Metodinės pagalbos dalykų mokytojams, mokytojai padėjėjai ir konsultacijų tėvams teikimas.

Mokytojo padėjėjas:

 • -Padeda mokiniui atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas.
 • -Padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis.
 • -Teikia teksto skaitymo ir konspektavimo paslaugas.
 • -Pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams teikia ugdymo proceso metu.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKAMS IR PAAUGLIAMS TEIKIAMA

Mokykloje:

 • -Socialinės pedagogės (19 kabinete)
 • -Psichologė
 • -Klasės vadovai
 • -Iškilus įvairiems klausimams galite rašyti laišką adresu nenoriubijoti@gmail.com

Telefonais:

 • „Vaikų linija“      tel. 116 111 nuo 11.00 iki 21.00 val. Skambučiai nemokami.
 • „Jaunimo linija“  tel. 8 800 28888 visą parą. Skambučiai nemokami.

Internetu:

 

 NEMOKAMA SPECIALISTŲ PAGALBA TĖVAMS

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kompanijos „Už saugią Lietuvą“ iniciatyva pradėjo veikti „Tėvų linija“ - nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, galite pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais rūpimais klausimais apie vaikų auginimą.

 

Plačiau apie tai skaitykite Paramos vaikams centras svetainėje: http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija ir www.facebook.com/PVC.lt/posts/2105794679447326