Projektas Bendradarbiaujančios klasės

Nuotolinis mokymas(is) – daug iššūkių, sunkumų, naujų sprendinių pareikalavęs etapas. Viena iš tokių įdomių nuotolinio mokymo(si) idėjų – galimybė virtualiai bendradarbiauti atskiroms klasėms skirtingose mokyklose – yra mokyklų tinklaveikos projektas „Bendradarbiaujančios klasės“. 

Į šio projekto vykdymą įsitraukė daugiau kaip šimtas Lietuvos mokytojų. Toks bendradarbiavimas naudingas mokytojui ir mokiniui, nes smagu vesti pamoką su kolega, pažinti kitos bendruomenės narius, sugalvoti įdomias veiklas. 2019-2020 m. m. mūsų mokyklos 6a klasės mokiniai  išbandė nuotolinį bendradarbiavimą su Mažeikių „Kalnėnų“ progimnazijos bendraamžiais.

2020 m. gegužės 27 dieną vyko pirmasis virtualus susitikimas „Zoom“ platformoje – integruota pamoka-klasės valandėlė „Susipažinkime“. Jos metu abiejų mokyklų mokiniai kūrė susipažinimo filmukus apie klases, atliko užduotį, kurioje reikėjo rasti panašumus tarp klasių, uždavė vieni kitiems klausimų.

2020 m. lapkričio 19 dieną vyko antrasis virtualus susitikimas - Nuotolinė matematikos pamokoma septintokams. Plačiau apie skaitykite čia 

Plačiau

Nuotolinė hibridinė pamoka.

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 8a klasės mokiniai jau treti mokslo metai dalyvauja Lietuvos mokyklų projekte ,,Bendradarbiaujančios klasės“.

Šiemet spalio 21 d. mūsų 8a klasės mokiniai ir Mažeikių Kalnėnų progimnazijos aštuntokai dalyvavo nuotolinėje hibridinėje matematikos pamokoje ,,Tiesioginis proporcingumas“. Pamoką vedė dvi matematikos mokytojos. Mažeikių 8 a klasės moksleiviai jungėsi į pamoką iš mokyklos mokydamiesi kontaktiniu būdu, o mūsų mokyklos aštuntokai – iš namų nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Pamokoje mokiniai praktiškai mokėsi  trimis būdais atpažinti tiesioginį proporcingumą, o įgytas žinias pasitikrino www.quizizz.com platformoje. Pamokoje buvo ugdomos mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinė – emocinė kompetencijos.

Plačiau