Projektas Bendradarbiaujančios klasės

Nuotolinis mokymas(is) – daug iššūkių, sunkumų, naujų sprendinių pareikalavęs etapas. Viena iš tokių įdomių nuotolinio mokymo(si) idėjų – galimybė virtualiai bendradarbiauti atskiroms klasėms skirtingose mokyklose – yra mokyklų tinklaveikos projektas „Bendradarbiaujančios klasės“. 

Į šio projekto vykdymą įsitraukė daugiau kaip šimtas Lietuvos mokytojų. Toks bendradarbiavimas naudingas mokytojui ir mokiniui, nes smagu vesti pamoką su kolega, pažinti kitos bendruomenės narius, sugalvoti įdomias veiklas. Mūsų mokyklos 6a klasės mokiniai  išbandė nuotolinį bendradarbiavimą su Mažeikių ,,Kalnėnų“ progimnazijos bendraamžiais.

Gegužės 27 dieną vyko pirmasis virtualus susitikimas „Zoom“ platformoje – integruota pamoka-klasės valandėlė „Susipažinkime“. Jos metu abiejų mokyklų mokiniai kūrė susipažinimo filmukus apie klases, atliko užduotį, kurioje reikėjo rasti panašumus tarp klasių, uždavė vieni kitiems klausimų.

Veikla buvo ir įdomi, ir prasminga, ugdanti esmines mokinių kompetencijas. Lauksime kito susitikimo.

                                                                                                                     6a klasės vadovė Nijolė Bulotienė