Klasių vadovai

Klasių vadovai 2018-2019 m. m.

Klasė

Klasės vadovas

5a

Bulotienė Nijolė

5b

Uldinskienė Dalia

5c

Lozoraitienė Rita

5d

Šataitienė Jūratė

5e

Kasimovienė Vaida

6a

Lapaitienė Dalia

6b

Kriščiūnienė Vaida

6c

Danilaitienė Rasa

6d

Paškauskienė Enrika

6e

Protasevičienė Jovita

7a

Botyrienė Jolita

7b

Ferencienė Angelė

7c

Šabunkienė Dalė

7d

Ivaškevičius Stasys

7e

Švenčiūnienė Lina

8a

Muliuolienė Ramunė

8b

Lenkienė Irma

8c

Mikulevičienė Rūta

8d

Gaurilčikienė Rūta

8e

Karčiauskienė Erika

9

Kantautienė Svetlana

10

Dambrauskienė Laimutė