Klasių vadovai

Klasių vadovai 2019-2020 m. m.

Klasė

Klasės vadovas

5a

Muliuolienė Ramunė

5b

Lenkienė Irma

5c

Karčiauskienė Erika

5d

Gaurilčikienė Rūta

6a

Bulotienė Nijolė

6b

Uldinskienė Dalia

6c

Lozoraitienė Rita

6d

Šataitienė Jūratė

6e

Kasimovienė Vaida

7a

Lapaitienė Dalia

7b

Kriščiūnienė Vaida

7c

Danilaitienė Rasa

7d

Paškauskienė Enrika

7e

Protasevičienė Jovita

8a

Botyrienė Jolita

8b

Ferencienė Angelė

8c

Šabunkienė Dalė

8d

Ivaškevičius Stasys

8e

Švenčiūnienė Lina

9

Virginija Aleknavičienė

10

Kantautienė Svetlana