Mokinių pasiekimai

Olimpiados, konkursai
2020-2021 m. m.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Olimpiados, konkurso pavadinimas           Užimta vieta                 Mokytojas
1. Monika Liogytė  7B  Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“

5 vieta Lietuvos respublikos septintų klasių mokinių tarpe, 

I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe

I. Paulikaitienė
2. Milda Vizgirdaitė 7B  Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“

47 vieta Lietuvos respublikos septintų klasių mokinių tarpe,

II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe

V. Kasimovienė
3. Elma Račiukaitytė 7C Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“

III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe

I. Paulikaitienė
4. Saulė Ališauskaitė 5A  Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės penktų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
5. Ignas Stanaitis 5C Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės penktų klasių mokinių tarpe V. Kasimovienė
6. Adas Nikliauza 5C Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės penktų klasių mokinių tarpe V. Kasimovienė
7. Vilija Valatkaitė 6A Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
8. Emilija Roveršteinaitė 6B Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
9. Jokūbas Slivinskas 6B Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
10. Emilija Venclovė 6B Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
 11.  Augustė Rybakaitė  8B  Lietuvos mokinių piešinių konkursas „Tarptautiniai augalų sveikatos metai 2020“ (organizatorius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos)  Nugalėtoja  D. Lapaitienė
12.   Milda Vizgirdaitė  7B Respublikinis ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir Pasaulį“  I laipsnio diplomas  S. Ivaškevičius
13.   Dovydas Levanavičius  7E Respublikinis ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir Pasaulį“  II laipsnio diplomas   V. Simanavičienė
14.   Augustė Rybakaitė  8B  Europos Parlamento nario Bronio Ropės organizuotas konkursas „Kas man yra ekologija“  II vieta respublikoje  D. Lapaitienė
15.   Martyna Maslauskaitė 6B  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  I vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
16.  Simas Šukaitis 6A  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  II vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
17.   Danas Zdancevičius 6A   LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  III vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
18.   Gabrielė Ulevičiūtė 6B  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  III vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
19.  Emilija Venclovė 6B   LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  III vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
20.   Dovydas Levanavičius 7E  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“ I vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe  V. Simanavičienė
21.  Milda Vizgirdaitė 7B  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“ II vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
22.   Armanda Rimskytė 7D  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  II vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe  V. Simanavičienė
23.   Monika Liogytė 7B  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  III vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
24.   Medardas Kalvaitis 8A   LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  I vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės aštuntų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
25. Šarūnas Navickas  8C   LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  II vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės aštuntų klasių mokinių tarpe  S. Ivaškevičius
26.  Ieva Ožalaitė 8D  LGMA organizuota  geografijos olimpiada „Mano gaublys“  III vieta Vilkaviškio raj. savivaldybės aštuntų klasių mokinių tarpe .S. Ivaškevičius
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Pasiekimai sporte
2020-2021 m. m.

Eil. Nr. Varžybų dalyviai Klasė Varžybų pavadinimas           Užimta vieta                 Mokytojas
1.  A. Balčiūtė,
D. Štaraitis
   Respublikinis nuotolinis šokių konkursas "Winter dance - 2021"  2 vieta respublikoje  S. Jankienė