Mokinių pasiekimai

Olimpiados, konkursai
2018-2019 m. m.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Olimpiados, konkurso pavadinimas           Užimta vieta                 Mokytojas
1. Šarūnas Navickas  6  Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“  I vieta respublikoje šeštų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
2. Arnas Vyšniauskas 5 Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės penktų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
3. Lukas Kupčinskas 6 Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
4. Elinga Raginytė 7 Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
5. Justas Česlauskas 7 Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe V. Kasimovienė
6. Nojus Gražulevičius 8 Lietuvos mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „BEBRAS“ II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe I. Paulikaitienė
7. Milda Vizgirdaitė 5 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II (rajono) etapas III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe G. Melnykaitė
8. Gustė Jacinkevičiūtė 8 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II (rajono) etapas III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe E. Domantienė
9.

Ugnė Simniškytė

7 Tarptautinis 48 -asis epistolinio rašinio konkursas II etapo laureatė R. Lozoraitienė
10. Emilija Mekšraitytė 5a, Toma Valinskaitė 6a,Asmera Bulonaitė 7a,Karilė Kriaučeliūnaitė 7c, Viltė Ūsaitė 7c, Aista Merčaitytė 7d   Giesmių giesmelės laureatės E. Linkevičienė
11. Milda Vizgirdaitė 5 Rajoninė matematikos olimpiada „Kybartų čempionatas"  I vieta N. Bulotienė
12. Liepa Čibirkaitė 5 Rajoninė matematikos olimpiada „Kybartų čempionatas"  II vieta R. Gaurilčikienė
13. Šarūnas Navickas 6 Rajoninė matematikos olimpiada „Kybartų čempionatas"  I vieta L. Dambrauskienė
14. Darius Mačys 7 Rajoninė matematikos olimpiada „Kybartų čempionatas"  II vieta N. Bulotienė
15. Saulė Rūtelionytė 7 Rajoninė matematikos olimpiada „Kybartų čempionatas"  II vieta R. Gaurilčikienė
16. Šarūnas Sinkevičius 7 Rajoninė matematikos olimpiada „Kybartų čempionatas"  III vieta R. Muliuolienė
17. Kostas Taraškevičius 8 Rajoninė matematikos olimpiada „Kybartų čempionatas"  I vieta R. Muliuolienė
18. Andrėja Venclovaitė 8 Respublikinis konkursas projektas „Giminės medis - 2018" I vieta  V. Kriščiūnienė
19. Marta Janavičiūtė, Karolina Sankauskaitė, Marta Ševčenkaitė, Martynas Pėža, Kristupas Glinskas, Rasvydas Stemplys 6 Respublikinis vaikų ir jaunimo integruoto istorinio ir meninio ugdymo kūrybos darbų konkursas „Mes - Lietuva: mano krašto bendruomenės"  laureatai  V. Kriščiūnienė
20. Nojus Gražulevičius 8 Suvalkijos krašto moksleivių dr. Juozo Petro Kazicko informacinių technologijų taikymo konkursas I vieta Suvalkijos krašte I. Paulikaitienė
21. Tadas Šukaitis 8 Rajoninė technologijų olimpiada (technologijų programa - Konstrukcinės medžiagos) I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų-aštuntų klasių mokinių tarpe V. Kalinauskas
22. Aušrinė Zmitrevičiūtė 8 Rajoninė technologijų olimpiada (technologijų programa -Tekstilė) III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų-aštuntų klasių mokinių tarpe D. Viliušienė
23. Gabija Skystimaitė 8 Rajoninė technologijų olimpiada (technologijų programa -Tekstilė) III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų-aštuntų klasių mokinių tarpe R. Dičpinigaitienė
24.  Nojus Gražulevičius 8 Lietuvos mokinių Dr. Juozo Petro Kazicko forumo informacinių technologijų taikymo konkursas I vieta respublikoje  I. Paulikaitienė
25. Vilis Antanavičius 8 Kūrybinių darbų konkursas „Gimtinės taku", skirto poetui K.Bradūnui.  III vieta rašto darbų grupėje V. Kriščiūnienė
26. Medardas Kalvaitis 6 Rajoninė 6-9 klasių mokinių geografijos olimpiada „Dėlionė“ II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės šeštų klasių mokinių tarpe S. Ivaškevičius
27. Milda Penkaitytė 7 Rajoninė 6-9 klasių mokinių geografijos olimpiada „Dėlionė“ I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe D. Kulbokienė
28. Asmera Bulonaitė 7 Rajoninė 6-9 klasių mokinių geografijos olimpiada „Dėlionė“ II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės septintų klasių mokinių tarpe D. Kulbokienė
29. Kostas Taraškevičius 8 Rajoninė 6-9 klasių mokinių geografijos olimpiada „Dėlionė“ I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės aštuntų klasių mokinių tarpe S. Ivaškevičius
30. Patricija Janavičiūtė 8 Rajoninė 6-9 klasių mokinių geografijos olimpiada „Dėlionė“ II vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės aštuntų klasių mokinių tarpe S. Ivaškevičius
31. Asmera Bulonaitė 7 5-10 klasių mokinių respublikinis matematikos ir lietuvių kalbos konkursas „Uždavinys eilėraštyje“ I vieta respublikoje 7-8 kl. mokinių grupėje A. Ferencienė
32. Titas Mockevičius 7 Kūrybinių darbų konkursas „Gimtinės taku“, skirtas poetui Kaziui Bradūnui I vieta vaizduojamųjų darbų grupėje A. Ferencienė
33. Kostas Taraškevičius 8 Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų  fizikos  8 klasių čempionatas I vieta K. Kulvinskas
34. Gustė Jacinkevičiūtė 8 Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų  fizikos  8 klasių čempionatas III vieta K. Kulvinskas
35. Elma Račiukaitytė 5c Istorijos rajoninė olimpiada „Žinočius“ I vieta S. Jankienė
36. Dovydas Petkevičius 5a Istorijos rajoninė olimpiada „Žinočius“ II vieta S. Jankienė
37. Milda Penkaitytė 7a Istorijos rajoninė olimpiada „Žinočius“ I vieta D. Šabunkienė
38. Saulė Rūtelionytė 7a Istorijos rajoninė olimpiada „Žinočius“ II vieta D. Šabunkienė
39. Kostas Taraškevičius 8a Istorijos rajoninė olimpiada „Žinočius“ I vieta D. Uldinskienė
40. Guztė Grinevičiūtė 8b Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“  II vieta D. Lapaitienė
41. Brigita Bulotaitė 8a Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“  III vieta D. Lapaitienė
42. Liepa Čibirkaitė 5 Rajoninėje jaunųjų biologų 5-8 klasių  olimpiadoje: III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybė penktų klasių mokinių tarpe L. Švenčiūnienė
43. Goda Mališkaitė 6 Rajoninėje jaunųjų biologų 5-8 klasių  olimpiadoje: III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybė šeštų klasių mokinių tarpe (darbas siunčiamas į respublikinį turą) B. Miliauskienė 
44. Saulė Rūtelionytė 7a Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių eilėraščių konkursas „Skiriame Salomėjai“  laureate (7-8 klasių grupė) A. Ferencienė
45. Mokyklos komanda 7-8 Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių gimtosios kalbos viktorina „Jos pėdos Suvalkijoje įmintos“. I vieta V. Kriščiūnienė
46. Liepa Čibirkaitė 5c Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ I vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės penktų klasių mokinių tarpe R. Gaurilčikienė
47. Milda Vizgirdaitė 5b Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ III vieta Vilkaviškio rajono savivaldybės penktų klasių mokinių tarpe N. Bulotienė
48. Gustė Grinevičiūtė 8b Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ II vieta D. Lapaitienė
49. Brigita Bulotaitė 8a Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ III vieta D. Lapaitienė
50. Upė Čivinskaitė 7e Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ Paskatinamoji vieta D. Lapaitienė

 

Sportiniai pasiekimai
2018-2019 m. m.

Eil. Nr.    Varžybų, žaidynių pavadinimas           Užimta vieta                
1. Berniukų komanda  Rajono savivaldybės mokyklų žaidynių berniukų kvadrato varžybos I vieta
2. Mergaičių komanda  Rajono savivaldybės mokyklų žaidynių mergaičių kvadrato varžybos III vieta
3. Berniukų komanda  Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės kvadrato varžybos II vieta
4. Mokyklos komanda Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių šachmatų varžybos II vieta
5. Mokyklos komanda (Estela Grabauskaitė 6a, Mida Sedleckaitė 6a, Ieva Žakelytė 6e, Saulė Valaitytė 6e, Raminta Astromskaitė 6a, Mia Kučiauskaitė 6c, Emilė Korbutaitė 6c, Ainė Neiberkaitė 6a, Gustė Jasulaitytė 6a, Vakaris Čėsna 6d, Nojus Aleksandravičius 6a)

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių (mokinių, gimusių 2006 m. ir jaunesnių) estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

I vieta
6. Mokinių komanda (Estela Grabauskaitė 6a, Marta Ševčenkaitė 6b, Ieva Žakelytė 6e, Saulė Valaitytė 6e, Raminta Astromskaitė 6c, Mia Kučiauskaitė 6c, Emilė Korbutaitė 6c, Karolina Sankauskaitė 6b, Gustė Jasulaitytė 6a, Nojus Aleksandravičius 6a, Rasvydas Stemplys 6b, Giedrius Liaudinskas 6a, Ignas Baltrušaitis 6a, Paulius Pranevičius 6a, Džiugas Ivanauskas 6e, Lukas Kupčinskas 6c, Dovydas Packevičius 6a)

Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos

III vieta
7. Mergaičių komanda

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių mergaičių tinklinio varžybos 

III vieta
8. Berniukų komanda

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių berniukų tinklinio varžybos 

III vieta
9. Merginų komanda

Lietuvos merginų salės futbolo Marijampolės apskrities finalinės 8 klasių ir jaunesnių „LADYGOLAS“ žaidynės

II vieta
10. Mokyklos komanda

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos

III vieta