Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Plačiau

Ugdymo(si) procese pradėtos naudoti įsigytos mokymo priemonės

2019 m. lapkričio mėn. mūsų mokyklos aštuntokai fizikos pamokose išbandė naujai įsigytas projekto  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemones. Mokiniai su mechanikos rinkiniais  atliko  tyrimus  Veiksmo ir atoveikio jėgos, Spyruoklės tamprumo jėgos priklausomybė nuo absoliutinio pailgėjimo, bei laboratorinį darbą: Dinamometro gradavimas.

Plačiau