Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Plačiau apie projektą skaitykite čia

Plačiau

Pamoka - praktinis darbas „Dirbtinis kvėpavimas ir išorinis širdies masažas“.

Iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokykla gavo priemonių, kuriomis naudojamės pamokose. Pamokos tampa  įdomesnes, mokomoji medžiaga suprantamesnė, geriau įsimenamą, o žinias – pritaikome praktiškai. Skatinamas mokinių praktinis darbas grupėmis ir individualiai, ugdomas kritinis mąstymas. Mokytojas dažniau turėtų įgalinti mokinius, tapti pamokos kuratoriumi. Dar vienas pavyzdys leidžiantis geriau suprasti pamoką, orientuotą į tai, ko reikia vaikui, kad mokytis būtų įdomu, kad jis būtų motyvuotas, pažintų realų pasaulį tirdamas jį natūralioje aplinkoje, ugdytųsi gebėjimus, reikalingus ateičiai, matytų sąsajas tarp mokymo medžiagos ir jos panaudojimo galimybių realiame gyvenime.

Plačiau

Tyrimas „Energijos tvermės dėsnio patikrinimas“

2020-02-28 d. 8 klasės mokiniai ugdėsi gebėjimą praktiškai nustatyti kūno potencinę energiją. Analizavo mechaninės energijos virsmus. Paaiškino mechaninio darbo ir įgytos energijos sąsajas. Formulavo mechaninės energijos tvermės dėsnį ir gebėjo jį taikyti tiriant aplinkos reiškinius.

Plačiau

Ugdymo(si) procese pradėtos naudoti įsigytos mokymo priemonės

2019 m. lapkričio mėn. mūsų mokyklos aštuntokai fizikos pamokose išbandė naujai įsigytas projekto  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemones. Mokiniai su mechanikos rinkiniais  atliko  tyrimus  Veiksmo ir atoveikio jėgos, Spyruoklės tamprumo jėgos priklausomybė nuo absoliutinio pailgėjimo, bei laboratorinį darbą: Dinamometro gradavimas.

Plačiau