Įsivertinimas

2020-2021 m. m.  
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą parsisiųsti
2019-2020 m. m.  
Nuotolinio mokymo(si) įsivertinimas parsisiųsti
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (2020 m. sausis-vasaris) parsisiųsti
Platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas parsisiųsti
2018-2019 m. m.  
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2018-2019 m. m. planas parsisiųsti
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą parsisiųsti
 2017-2018 m. m.   
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą parsisiųsti
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus bendradarbiavimo su tėvais ir mokyklos tinklaveika apklausą  parsisiųsti