Programos

Gabių mokinių skatinimo ir ugdymo programa parsisiųsti
Sveikatos stiprinimo programa parsisiųsti
Socialinio emocinio ugdymo programa parsisiųsti
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa parsisiųsti
Ugdymo karjerai programa parsisiųsti
Etninės kultūros veiklos programa parsisiųsti