Projektas „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“

Mokykla atrinkta, įvertinus parengtus sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus, iniciatyvų planą ir motyvaciją, taip pat atsižvelgta į NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Pasirašius sutartį su mokykla ir baigus programų viešuosius pirkimus, kiekvienai atrinktai mokyklai bus siūloma dalyvauti vienoje iš paraiškoje pateiktų edukacinių veiklų. Iš viso numatoma 10 užsiėmimų, kuriuose bus kviečiamos dalyvauti ne mažesnės nei 15 vaikų grupės. Visuose užsiėmimuose gali dalyvauti skirtingi mokiniai. 10 pasirinktos edukacinės programos užsiėmimų bus finansuojami iš projekto lėšų.Mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas atgal į mokyklas iš projekto lėšų finansuojama nebus. Kai kurie užsiėmimai gali vykti ir mokyklos erdvėse (priklausys nuo konkrečios paslaugos).

Mokyklos bendruomenė, sudalyvavusi visuose pasirinktos kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinės programos užsiėmimuose, turės patikslinti NVŠ iniciatyvų (fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ugdymo, saugios aplinkos kūrimo) aprašą, kuris bus publikuojamas tinklalapyje www.emokykla.lt.