Lietuvos - Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas

Šiuolaikinio švietimo realijos, noras pažinti kitos šalies tautinį savitumą ir dalintis savuoju, mūsų mokinių poreikis įprasminti savo anglų kalbos ir IT žinias bendraujant su užsienio šalies moksleiviais paskatino mus dalyvauti šiame projekte.

Projekto tikslas Ugdyti dviejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos - moksleivių bendradarbiavimą ir socialines kompetencijas per tarpkultūrinį švietimą.

Projekto dalyviai Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ir Lenkijos Olštyno 13-osios mokyklos mokiniai bei anglų kalbos mokytojai.

Pagrindinės projekto temos - daugiakultūris ugdymas ir dviejų šalių jaunimo bendradarbiavimas, kaip viena iš galimybių tobulinti šiuolaikinę mokyklą.

Pagrindinės projekto veiklos ir metodai: projekto dalyvių gimtojo krašto tradicijų ir amatų pristatymai ir kūrybinės dirbtuvės; edukacija „Lietuvos ir Lenkijos kulinarinio paveldo panašumai ir skirtumai“;  tradicinių liaudies šokių ir dainų vakaronė, pažintinės ekskursijos, gerosios patirties sklaida Vilkaviškio rajono užsienio kalbų mokytojų metodiniame susirinkime. 

 

Ar norėtumėte dirbti Vyriausybėje?

Tokią galimybę turėjo visi Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos bei Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2019 metų finansuotų projektų metinio įvertinimo renginio dalyviai. Pristatyti mūsų mokykloje vykdyto tarptautinio projekto „Daugiakultūris ugdymas – raktas į šiuolaikinę mokyklą“ rezultatus mūsų šalies Vyriausybėje teko projekto vykdytojai anglų kalbos mokytojai Rasai Danilaitienei ir dalyvei 7a klasės mokinei Klaudijai Mikulytei.

Plačiau

Tiesiame tiltus: tarptautinis Lietuvos Lenkijos jaunimo mainų projektas „Daugiakultūris ugdymas raktas į šiuolaikinę mokyklą“

Birželio 17–19 dienomis dvylika mūsų mokyklos šeštų ir septintų klasių moksleivių bei anglų kalbos mokytojos Jolita Botyrienė ir Rasa Danilaitienė dalyvavo Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamo projekto „Daugiakultūris ugdymas – raktas į šiuolaikinę mokyklą“ partnerių susitikime Olštyno mieste Lenkijoje. Tarptautiniai jaunimo susitikimai – tai puiki galimybė kurti tarpkultūrinį dialogą, puoselėti bendrąsias vertybes, toleranciją, skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą. Mūsų projekto tikslas – pristatyti Lietuvos kultūros savitumą - tradicijas, papročius, amatus – projekto partnerių mokyklos bendruomenei.

Plačiau