Lietuvos - Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas

Šiuolaikinio švietimo realijos, noras pažinti kitos šalies tautinį savitumą ir dalintis savuoju, mūsų mokinių poreikis įprasminti savo anglų kalbos ir IT žinias bendraujant su užsienio šalies moksleiviais paskatino mus dalyvauti šiame projekte.

Projekto tikslas Ugdyti dviejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos - moksleivių bendradarbiavimą ir socialines kompetencijas per tarpkultūrinį švietimą.

Projekto dalyviai Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ir Lenkijos Olštyno 13-osios mokyklos mokiniai bei anglų kalbos mokytojai.

Pagrindinės projekto temos - daugiakultūris ugdymas ir dviejų šalių jaunimo bendradarbiavimas, kaip viena iš galimybių tobulinti šiuolaikinę mokyklą.

Pagrindinės projekto veiklos ir metodai: projekto dalyvių gimtojo krašto tradicijų ir amatų pristatymai ir kūrybinės dirbtuvės; edukacija „Lietuvos ir Lenkijos kulinarinio paveldo panašumai ir skirtumai“;  tradicinių liaudies šokių ir dainų vakaronė, pažintinės ekskursijos, gerosios patirties sklaida Vilkaviškio rajono užsienio kalbų mokytojų metodiniame susirinkime.