Tolerancijos ugdymo centras

2019 metų vasario mėnesį mūsų mokykloje buvo įkurtas Tolerancijos ugdymo centras (TUC), kurio tikslas – ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje, mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą, ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą bei tarpkultūrinę kompetenciją.

Tolerancijos ugdymo centro uždaviniai:

  • Informuoti mokyklos ir vietos bendruomenę apie centro veiklą, skatinti ją dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti;
  • Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietos bendruomenei;
  • Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais;
  • Tvarkyti kapavietes ir kitas memorialines vietas, organizuoti talkas ir akcijas;
  • Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis;
  • Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.

Mūsų mokyklos bendruomenė – tolerantiška ir atvira. Kasmet minėdami Tarptautinę tolerancijos dieną, dalyvaudami „Savaitėje BE PATYČIŲ“ ir projektuose, skatinančiuose draugystę, lygiavertiškumą ir kitų supratimą, labdarą, mes skatiname mokinius priešintis nepakantumui, smurtui bei diskriminacijai. Siekiame, kad nebūtų pamirštos nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukos: lankomės muziejuose, kad geriau suprastume nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus žmonijai, kasmet dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, pilietinėse iniciatyvose ,,Raktai nuo paliktų namų", ,,Atminties kelias“ bei minime Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną.

TUC veiklą organizuoja mokyklos direktorė Daina Juškauskienė, socialinė pedagogė Virginija Aleknavičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gitana Melnykaitė, anglų kalbos mokytoja Enrika Paškauskienė, dailės mokytoja Dalia Lapaitienė, istorijos mokytoja Dalė Šabunkienė. Visi, norintys dalyvauti Tolerancijos ugdymo centro veikloje, turintys idėjų, pasiūlymų, gali kreiptis į lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Vaidą Kriščiūnienę, koordinuojančią Tolerancijos ugdymo centro veiklą.

Apie Lietuvoje veikiančius Tolerancijos ugdymo centrus bei jų veiklą daugiau informacijos galima rasti internete www.komisija.lt (Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti interneto tinklapis).

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Kriščiūnienė, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė

 

Plačiau apie veiklas susijusias su tolerancijos ugdymu mūsų mokykloje:

 1. Domėtis amžinosiomis vertybėmis turi ir vaikai

2. Nacionalinė  meninė konferencija „ŽYDŲ VAIKŲ ISTORIJOS“

3. Literatūrinė  meninė kompozicija „Laiškai  anapus“ bei meninė instaliacija - „Jie vis dar gyvi mūsų atmintyje“

4. Paroda „Tremties vaikai“

5. Pilietinė pamoka „Valstybės istoriją pažinsime, labiau pažinę savo rajono istoriją“, skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

6. Pilietinei iniciatyvai nelikome abejingi

7. Pilietinės iniciatyvos „Atminties kelias“ įgyvendinimas

8. Pilietiškumo pamoka-susitikimas su svečiu  Izraelio Ralph Salinger

9. Pilietinė pamoka ,,Vieno namo istorija“, skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

10. Iniciatyva „Atminties kelias“ paminėta Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena ir Vilniaus geto likvidavimo 75-osios metinės

11. Nacionalinėje konferencijoje buvo pasakotos dramatiškos Lietuvos žydų vaikų istorijos

12. Mokyklos dalyvavimas Pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“ – „DAINUOJU LIETUVAI“

13. Lankymasis tarptautinėje edukacinėje parodoje „Leiskite man būti savimi. . . Annos Frank gyvenimo istorija“

14.  Prisilietimas prie laiko žymių senosiose Vilkaviškio žydų kapinėse

15.  Šis Lietuvos istorijos momentas mums yra labai svarbus

16. Vykdėme projektą - pilietinę akciją „Uždekime Vėlinių žvakelę“

17. Minėjome Tolerancijos dieną

18. Vykdėme pilietinę akciją „Raktai iš paliktų namų“, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti

19.  In Memoriam Adolfui Ramanauskui  Vanagui

20. Korčako paroda

21.  Ariogalos gimnazistai scenoje perteikė tragiškai žuvusių žydų vaikų istorijas

22. Tolerancijos ugdymo centro mokiniai susipažino su paroda apie Aną Frank

23. Netradicinė pamoka „Tremties vaikų žaislai“

24. Apie mus rašo

25. Nacionalinė meninė konferencija Žydų vaikų istorijos 

26. Pilietinė - literatūrinė popietė „Kovų žibintai

27. Pilietiškumo pamoka „Misija Sibiras 2018“ 

28. Vilkaviškietė pedagogė Izraelyje keliavo istoriniais takais

29. Tolerancijos ugdymo centro mokiniai susipažino su paroda apie Aną Frank

30. WeRemember

31. Izraelio valstybė, jos gamta bei religiniai ypatumai

32. Literatūrinė – meninė kompozicija „Suskaičiuotos žvaigždės“

33. Ekskursija Lietuvos žydų genocido dienai paminėti