Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Aiškinamasis raštas                 parsisiųsti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. F-159      parsisiųsti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. F-160 parsisiųsti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. F-161 parsisiųsti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. F-162 parsisiųsti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. F-163 parsisiųsti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. F-164 parsisiųsti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. F-165 parsisiųsti