Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti 
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti 

 

2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti 
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti 

 

2018 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas                                                                                 parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita parsisiųsti
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas parsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus parsisiųsti

2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita                                                                                parsisiųsti 
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti

 

2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita                                                                                parsisiųsti 
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti

 

2017 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas                                                                                 parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita parsisiųsti
Informacija apie išankstinius apmokėjimus parsisiųsti
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos parsisiųsti
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas parsisiųsti
Informacija apie veiklos segmentus parsisiųsti

 

2017 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas                                                                                 parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti

 

2017 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas                                                                                 parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti

 

2016 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas                                                                                 parsisiųsti   
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita  parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas  parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas  parsisiųsti 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  parsisiųsti 
Pinigų srautų ataskaita  parsisiųsti 
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas parsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus parsisiųsti
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos parsisiųsti

 

2016 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti

 

2016 metų I pusmečio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansavimo sumos parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinė vertė parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimai parsisiųsti
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus parsisiųsti