Programos

 

Gabių mokinių skatinimo ir ugdymo programa parsisiųsti
Sveikatos stiprinimo programa parsisiųsti
Socialinio emocinio ugdymo programa parsisiųsti
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas    parsisiųsti
Ugdymo karjerai programa parsisiųsti
Etninės kultūros veiklos programa parsisiųsti
2020-2022 m. Korupcijos prevencijos ir kontrolės programa parsisiųsti