PADĖKA

Pailgintos darbo dienos grupė sulaukė dovanų. Tai flomasteriai, spalvoti pieštukai ir drožtukai. Nuoširdų ačiū ir už parodytą dėmesį grupės vaikams tariame katalikiškos labdaringos "Carito" organizacijos savanorei Zitai Motūzienei.


Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Rasa Aušrotienė

Mokslo ir žinių dienos šventė Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje

Tebūnie šie mokslo metai panašūs į upę, į kurią neįžengsi dukart, nes viskas visada yra nauja.

O galbūt į kalną, kur kiekvienas žingsnis – ne tik pirmyn, bet ir į viršų.

Gal šie mokslo metai bus posūkių ir atradimų kupinas kelias, kuriuo einame ne vieni, o visi drauge – mokiniai, mokytojai, tėveliai...

Sveikiname mokyklos bendruomenę su Mokslo ir žinių diena!

Plačiau