SVEIKINAME IR DIDŽIUOJAMĖS!

Labiau už praeitį mane domina ateitis, nes joje ketinu gyventi. (Fizikas Albert Einstein)

Tai tikrai tinkami žodžiai dviem asmenybėm, kurios šiuo metu dirba ir mokosi mūsų mokykloje. Tai direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Paulikaitienė ir 8c klasės mokinys Nojus Gražulevičius. Jie dirba, mokosi. Ir dar kaip!

Plačiau

Tai tiesa apie praeitį ir kelias į ateitį

Kasmet kovo 16 dieną prisimename tuos, kurie saugojo lietuvišką žodį ir raštą. Ši diena skirta paminėti tuos drąsius žmones, kurie nepaisydami pavojų, į Lietuvą gabeno uždraustą lietuvišką spaudą. Sunku būtų suskaičiuoti visus, kurie aukojosi dėl savo gimtos kalbos, dėl lietuviško žodžio. Knygnešiai – didieji žmonės, lietuviško žodžio sergėtojai . Ir šiandien, kai galime laisvai kalbėti gimtąja kalba, mes nepamirštame prisiminti tuos, kurie ją išsaugojo.

Plačiau