Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Plačiau

Projektas „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“

Mokykla atrinkta, įvertinus parengtus sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus, iniciatyvų planą ir motyvaciją, taip pat atsižvelgta į NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Plačiau

Projektas „BUVUSIEJI MOKINIAI GRĮŽTA Į MOKYKLĄ...“

2018-2019 m. m. mokykloje startuoja naujas projektas „Buvusieji mokiniai sugrįžta į mokyklą...“. Projekto tikslas - ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, supratimą apie būsimos profesijos formavimą. Projekto koordinatorė biologijos mokytoja Birutė Miliauskienė.

Plačiau

Tarptautinis projektas „MANO ŠAKNYS TAMPA MŪSŲ SPARNAIS“

2018-2019 m. m. mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „MANO ŠAKNYS TAMPA MŪSŲ SPARNAIS“. Projekto tikslas atskleisti šiandieninio gyvenimo įgūdžių bei kompetencijų svarbą per socialinės integracijos ugdymo įgyvendinimą bei skaitmeninių priemonių naudojimą.

Plačiau

Projektas „Sveikas vaikas - mūsų ateitis“

Mūsų mokykla dalyvauja  projekte „Sveikas vaikas - mūsų ateitis“. Mokyklos tikslas - stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 

Plačiau

Projektas „SEKLIAI MORKOS“

Spalio viduryje mokykloje buvo vykdomas labai įdomus projektas. Tą dieną mokykla buvo panaši į avilį, pilną darbščių bičių. Projekto iniciatorė – mokyklos psichologė Leokadija Balsienė. Su ja ir nusprendė pasikalbėti jaunoji žurnalistė Austėja Navickaitė.

PROJEKTO PAVADINIMAS YRA „SEKLIAI MORKOS“. KODĖL, TARKIME,  NE „JAUNIEJI TYRĖJAI“ ?

Plačiau

Lyderystė tai kelias į mokyklos kaitą

Vienas iš mūsų mokyklos privalumų – lyderystės skatinimas.  Praėjusiais metais įsikūręs Lyderių klubas šiemet pasipildė naujais nariais. Išrinkta klubo prezidentė. Ja tapo 8a klasės mokinė Paulina Kružinauskaitė.

Pagrindiniai LK uždaviniai yra ugdytis socialinius įgūdžius, stiprinti pasitikėjimą savimi, atsakomybės, empatijos jausmą, lavinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti reflektuoti savo patirtį.

LK nariai šiais metais planuoja vesti SEU pamokas jaunesnių klasių mokiniams, organizuoti diskusijas aktualiomis mokiniams temomis, inicijuoti įvairias akcijas, susitikimus su kitomis jaunimo organizacijomis, bendradarbiauti su rajono mokinių taryba, savanoriauti Vilkaviškio miesto renginiuose.

Lyderių klubo nariai įsitikinę, kad mokiniai gali keisti mokyklos veidą, tik reikia patiems rodyti iniciatyvą ir  kitus įtraukti į įvairią veiklą.

Projektas „Mokiniai mokiniams“

2017–2018 m. m. tęsiamas projektas „Mokiniai – mokiniams“. Ši veikla vykdoma  nuo 2016 metų.

Projekto tikslas – suteikti jauniesiems mūsų mokyklos mokiniams žinių ir įgūdžių prevencijos klausimais. Vyresnieji mokiniai domisi, aptaria ir padeda spręsti opiausias mokyklos socialines problemas – patyčias, žalingus įpročius, priklausomybes. Ieško galimybių ir siūlosi padėti jaunesniems ir bendraamžiams, veda paskaitėles, užsiėmimus-praktikumus.

Jau pernai įsitikinome, kad puikūs savanoriškos veiklos pavyzdžiai suburia mokinius bendroms veikloms.

Soc.pedagogė Virginija Aleknavičienė

SEU pamokose apie tradicijas šeimoje

Kiekviena šalis, bendruomenė, šeima turi savo papročius ir tradicijas. 7- 8 kl. mokiniai per SEU pamokas kalba  apie savo šeimos tradicijas. Kaip žinome, per SEU pamokas mes turime progą pakalbėti apie daugelį temų, bet papročių tema, atrodo, mokiniams labai patinka.

Artėjant gražiai pavasario šventei, 8e klasės mokiniai, susiskirstę į grupes, pristatė vieni kitiems savo šeimos tradicijas. Vieni kalbėjo apie  išvykas prie ežero, žiemos linksmybes su pačiūžomis ant ledo, o kiti -  apie penktadienio filmų vakarus,  šeimos vakarienę prie bendro stalo ir ankstyvus savaitgalio pusryčius. Buvimas su šeima padeda paaugliams spręsti problemines situacijas, pasidalinti įspūdžiais, planuoti ateitį.

5b kl. auklėtoja A.Ferencienė  paruošė  klasių auklėtojams medžiagą apie lietuvių papročius, velykinius simbolius.

 Visiems mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams gražaus Velykų laukimo.

Kamilė Bakšinskaitė, žurnalistų būrelio narė

Vienas iš mūsų mokyklos prioritetų – naujų erdvių kūrimas. Edukacinių erdvių kūrimo darbo grupės,  sudarytos iš mokytojų, tėvų, mokinių, aptarnaujančio personalo atstovų, iniciatyva mokykloje sukurta nauja poilsio erdvė.

Skaityti daugiau

Daug įvairių renginių vyksta mūsų mokykloje. Mes, žurnalistų būrelio narės, bendraujame su mokiniais, klausiame jų nuomonės. Štai kelių pakalbintų mokinių nuomonė apie šiaurietiško ėjimo pamoką:

Skaityti daugiau

VšĮ „Leidybos idėjų centras“ išleido dviejų tomų naujausios Lietuvos istorijos studiją, antrajame tome spausdinamos per pastarąjį 25-metį Lietuvai nusipelniusių asmenybių biografijos, tarp jų yra buvusių mūsų mokyklos mokinių.

Skaityti daugiau

Taip greitai prabėgo vasaros atostogos ir rudeniop mokytojai ėmė galvoti, kaip išradingiau sutikti savo mokinius. Nuo rugpjūčio 23 dienos mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, konferencijoje „Nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam“, dalijosi gerąja patirtimi. Visus sveikiname su Rugsėjo 1-ąja ir linkime sėkmės, ištvermės, gerų įvertinimų.

Skaityti daugiau