Minėjome Tolerancijos dieną

Lapkričio 16-ąją minima Tolerancijos diena. Mūsų mokykloje pirmadienį SEU pamokose visi klasių vadovai kalbėjo šia svarbia tema. Mokiniai rašė atsiprašymo laiškus klasės draugams, mokytojams, valytojoms, valgyklos darbuotojoms ir kt. Juos galite perskaityti antro aukšto stende.

Keletas klasių vadovų pateikė SEU pamokos trumpus aprašus.

Plačiau

Nuoširdi dovana

Mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai prisijungia prie atkurtos Lietuvos 100 - mečiui skirtų renginių. 10 klasės mokiniai nusprendė prisidėti gerais darbais ir savo iniciatyvą pavadino „100 dovanų socialinei valgyklai". Lapkričio 10 dieną šios klasės mokinių ir jų tėvelių surinkti pirmieji maisto produktai pasiekė tuos, kuriems to labiausiai reikia. Pirmoji dovana - daržovės, konservai ir kiti maisto produktai. Pasidalinus tuo, kuo gali, emocijos pačios geriausios.

Plačiau

Sektinas pavyzdys

SEU pamokai apie savanorystę parengiau pristatymą ir su klase aptarėme savanorystės formas, savanorystę respublikoje ir rajone. Keletas mokinių sumanė savanoriauti tradiciniame dviračių žygyje. Savo įsipareigojimą jie įvykdė: spalio 1 d. Ugnė U., Karina, Laura, Paulina,  Džiugas ir Kasparas talkino renginio organizatoriams. Kalbėdami apie savanorystę rajone, prisiminėme buvusias  mokyklos mokines, dalyvavusias mūsų klasės valandėlėse. Nusprendėme į SEU pamoką pasikviesti labai aktyvią savanorę Jūratę Drunienę.

Plačiau

Kūrybinės dirbtuvės Vilkaviškio miesto viešojoje bibliotekoje

Ar žinote kas yra stop - kadro animacija?

Įpusėjus rugsėjui, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 5 d klasės mokiniai turėjo puikią progą iš arti pamatyti  animacinio filmuko kūrimo procesą. Užsiėmimą - kūrybines dirbtuves Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vedė kino centro „Romuva“ edukatoriai. Mokiniams buvo pasiūlyta sukurti penkių vaikiškų knygų stop - kadro animacijų albumą. Pirmiausia mokiniai susipažino su animacijos istorija ir  stop - kadro animacijos galimybėmis. Stop-kadro animacija yra objekto judinimo trumpomis atkarpomis technika. Objektas juda tarp atskirai nufotografuotų kadrų. Kai kadrai paleidžiami tęstine seka, atsiranda judėjimo iliuzija.

Plačiau

Buvo linksma

Kaip linksmiau, įdomiau praleisti ilgąją pertrauką? Norime atsipūsti po įtempto darbo pamokoje  ir pabendrauti su klasės draugais. Daug kas nesuprato, kas vyksta 4 aukšte, kai pamatė ratelyje šokančią budinčiąją mokytoją. Vieni tuoj pat prisijungė prie šokančių, kiti tik stebėjo. Bet ir tai gerai. Geriau stebėti nei būti prikaustytam prie mobiliojo. Ačiū 8b klasės berniukams, kurie nesiskiria su muzika ir per ilgąsias pertraukas, tikime, visus linksmins 4-ajame aukšte.

O kai pasirodė užsienio kalbų mokytojos, pasipuošę ryškiomis kepurėmis ir nešinos saldainiais, pertrauka neprailgo. Mokiniai traukė klausimėlį ir už teisingą atsakymą buvo pavaišinti saldainiu.

Plačiau

Atkurtai Lietuvai 100

Vasario 16-oji – reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma, moderni piliečių valstybė. 2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą.

Modernios Lietuvos šimtmetis – sėkmės istorija. Šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvos žmogus.

Taigi, herojai esame ir mes - Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai. Mes kursime ir pasakosime sėkmės istorijas, siekdami įrodydami, kad esame verti Lietuvos vardo.

 

Plačiau

Ar pažįsti VALSTYBĘ ?

Rugsėjo 26 d. prasidėjo nacionalinis projektas „Pažink Valstybę“. Šio projekto tikslas – supažindinti moksleivius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas ir jų sprendimo būdus. Į projekto veiklas, kurios truks 2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn., įsitrauks mokiniai ir mokytojai iš šešiasdešimties Lietuvos mokyklų.

Įvadinio seminaro metu Valstybės pažinimo centre mokytojai bendravo su žinomais švietimo, ekonomikos bei viešosios politikos ekspertais ir susipažino su probleminio mokymo galimybėmis, ugdant moksleivių pilietiškumo kompetencijas. Išklausę pranešimų, mokytojai dirbo grupėse: drauge nagrinėjo pasirinktas problemas, ieškojo jų sprendimų būdų.

Tolimesniuose projekto etapuose moksleiviai drauge su mokytojais diskutuos apie konkrečias problemas, kurios aktualios valstybei ar bendruomenei, analizuos jų sprendimo būdus. Nuvykę į pasirinkto viešojo sektoriaus institucijas Vilniuje ir savo mieste, turės galimybę detaliau susipažinti su jų veikla, aktualiausiais darbais, kylančiomis problemomis. Bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis ir ieškant sprendimų būdų, bus skatinama pilietinio ugdymo integracija į mokomuosius dalykus bei pilietinis iniciatyvumas, sprendžiant aktualias problemas.

Valstybės pažinimo centre nuolat vyksta įvairūs renginiai, paskaitos, pamokos mokiniams, interaktyvios edukacinės programos, kurių tikslas ugdyti pilietiškumą, skatinti naujai pažvelgti į socialinius ir politinius reiškinius. Nuolatinė Valstybės pažinimo centro ekspozicija, įsikūrusi trijuose LR Prezidento rūmų ansamblio aukštuose, supažindina su esminiais valstybės elementais: teritorija, gyventojais, valstybės institucijomis ir jų funkcijomis. Klasių grupės laukiamos Valstybės pažinimo centre. (Plačiau apie tai skaitykite svetainėje Valstybės pažinimo centras)

                                                                                                                                Jolita Botyrienė, anglų klb. mokytoja

Lyderystė tai kelias į mokyklos kaitą

Vienas iš mūsų mokyklos privalumų – lyderystės skatinimas.  Praėjusiais metais įsikūręs Lyderių klubas šiemet pasipildė naujais nariais. Išrinkta klubo prezidentė. Ja tapo 8a klasės mokinė Paulina Kružinauskaitė.

Pagrindiniai LK uždaviniai yra ugdytis socialinius įgūdžius, stiprinti pasitikėjimą savimi, atsakomybės, empatijos jausmą, lavinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti reflektuoti savo patirtį.

LK nariai šiais metais planuoja vesti SEU pamokas jaunesnių klasių mokiniams, organizuoti diskusijas aktualiomis mokiniams temomis, inicijuoti įvairias akcijas, susitikimus su kitomis jaunimo organizacijomis, bendradarbiauti su rajono mokinių taryba, savanoriauti Vilkaviškio miesto renginiuose.

Lyderių klubo nariai įsitikinę, kad mokiniai gali keisti mokyklos veidą, tik reikia patiems rodyti iniciatyvą ir  kitus įtraukti į įvairią veiklą.

Projektas „Mokiniai mokiniams“

2017–2018 m. m. tęsiamas projektas „Mokiniai – mokiniams“. Ši veikla vykdoma  nuo 2016 metų.

Projekto tikslas – suteikti jauniesiems mūsų mokyklos mokiniams žinių ir įgūdžių prevencijos klausimais. Vyresnieji mokiniai domisi, aptaria ir padeda spręsti opiausias mokyklos socialines problemas – patyčias, žalingus įpročius, priklausomybes. Ieško galimybių ir siūlosi padėti jaunesniems ir bendraamžiams, veda paskaitėles, užsiėmimus-praktikumus.

Jau pernai įsitikinome, kad puikūs savanoriškos veiklos pavyzdžiai suburia mokinius bendroms veikloms.

Soc.pedagogė Virginija Aleknavičienė

SEU pamokose apie tradicijas šeimoje

Kiekviena šalis, bendruomenė, šeima turi savo papročius ir tradicijas. 7- 8 kl. mokiniai per SEU pamokas kalba  apie savo šeimos tradicijas. Kaip žinome, per SEU pamokas mes turime progą pakalbėti apie daugelį temų, bet papročių tema, atrodo, mokiniams labai patinka.

Artėjant gražiai pavasario šventei, 8e klasės mokiniai, susiskirstę į grupes, pristatė vieni kitiems savo šeimos tradicijas. Vieni kalbėjo apie  išvykas prie ežero, žiemos linksmybes su pačiūžomis ant ledo, o kiti -  apie penktadienio filmų vakarus,  šeimos vakarienę prie bendro stalo ir ankstyvus savaitgalio pusryčius. Buvimas su šeima padeda paaugliams spręsti problemines situacijas, pasidalinti įspūdžiais, planuoti ateitį.

5b kl. auklėtoja A.Ferencienė  paruošė  klasių auklėtojams medžiagą apie lietuvių papročius, velykinius simbolius.

 Visiems mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams gražaus Velykų laukimo.

Kamilė Bakšinskaitė, žurnalistų būrelio narė

Vienas iš mūsų mokyklos prioritetų – naujų erdvių kūrimas. Edukacinių erdvių kūrimo darbo grupės,  sudarytos iš mokytojų, tėvų, mokinių, aptarnaujančio personalo atstovų, iniciatyva mokykloje sukurta nauja poilsio erdvė.

Skaityti daugiau

Daug įvairių renginių vyksta mūsų mokykloje. Mes, žurnalistų būrelio narės, bendraujame su mokiniais, klausiame jų nuomonės. Štai kelių pakalbintų mokinių nuomonė apie šiaurietiško ėjimo pamoką:

Skaityti daugiau

VšĮ „Leidybos idėjų centras“ išleido dviejų tomų naujausios Lietuvos istorijos studiją, antrajame tome spausdinamos per pastarąjį 25-metį Lietuvai nusipelniusių asmenybių biografijos, tarp jų yra buvusių mūsų mokyklos mokinių.

Skaityti daugiau

Taip greitai prabėgo vasaros atostogos ir rudeniop mokytojai ėmė galvoti, kaip išradingiau sutikti savo mokinius. Nuo rugpjūčio 23 dienos mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, konferencijoje „Nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam“, dalijosi gerąja patirtimi. Visus sveikiname su Rugsėjo 1-ąja ir linkime sėkmės, ištvermės, gerų įvertinimų.

Skaityti daugiau