Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakingas asmuo

Jolita Botyrienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2019 m.  Išsilavinimas - aukštasis universitetinis. 

 • 2009 m. baigusi Vilniaus universitetą. Specialybė - anglų kalba ir anglų kalbos mokymas.
 • Kvalifikacinė kategorija - užsienio kalbos (anglų) vyresnioji  mokytoja.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 342 20 847

El. paštas Rašyti

Tvarkaraštis

Neformaliojo švietimo grupių tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Neformalusis vaikų švietimas – ugdymo proceso dalis, tenkinanti  mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei padedanti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms įgyvendinti – meniniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti.

Neformaliojo švietimo grupės 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Vadovo vardas, pavardė

Meninių mokinių kompetencijų ugdymas

1.

Orkestro choreografinė grupė, Jaunių tautinių šokių kolektyvas

Sonata Jankienė

 

Tikslas – suteikti galimybę plėtoti šokio raiškos gebėjimus ir estetinę patirtį bei įgyti kultūrinės kompetencijos pagrindus, reikalingus kūrybingam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime.

 

Suteikiamas choreografinis pažinimas ir pasirengimas.

 

Merginų kolektyvas dalyvauja mokyklos bendruomenės, miesto ir rajono renginiuose, festivaliuose, konkursuose, bendradarbiauja su Vilkaviškio miesto jaunimo pučiamųjų orkestru (vad. S.Mickevičius).

 

2.

Vokalinė studija 5-6 kl., 7-8 kl.

Edita Linkevičienė

 

Tikslas – prisidėti prie mokyklos veiklos organizavimo modelio kūrimo, remiantis neformaliojo vaikų švietimo koncepcija ir ugdyti vaikų kompetencijas, būtinas jų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui.

 

Ugdomi mokinių bendradarbiavimo, pareigingumo, atsakomybės įgūdžiai, atskleidžiami meniniai gabumai, įgytos žinios pritaikomos kultūrinėje veikloje.

 

3.

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Saulius Mickevičius

 

Tikslas – lavinti specialiuosius mokinių meninius gabumus bei įgūdžius, suteikiant atitinkamas žinias ir patirtį. Studijuoti pučiamųjų žanro istoriją ir dabartį.

 

4.

Jaunieji meistrai

Vidmantas Krocas

 

Tikslas – skatinti mokinius prasmingai leisti laisvalaikį, plėsti ir gilinti žinias, įgytas technologijų pamokų metu.

 

Mokiniai pažins pagrindines konstrukcines medžiagas, išmoks savarankiškai dirbti su pagrindiniais medžiagų apdirbimo įrankiais, sužinos raštų ir ornamentų sudarymo pricipus. Praplės savo žinias apie krašto etninės kultūros tradicijas. Atliktus darbus pristatys  mokyklos bendruomenei parodose.              

 

5.

Jaunieji meistrai

Visvaldas Kalinauskas

 

Tikslas – skatinti mokinius prasmingai leisti laisvalaikį, plėsti ir gilinti žinias, įgytas technologijų pamokų metu.

 

Mokiniai pažins pagrindines konstrukcines medžiagas, išmoks savarankiškai dirbti su pagrindiniais medžiagų apdirbimo įrankiais, sužinos raštų ir ornamentų sudarymo pricipus. Praplės savo žinias apie krašto etninės kultūros tradicijas. Atliktus darbus pristatys  mokyklos bendruomenei parodose.

 

6.

Dizainas

Dalia Viliušienė

 

Tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir supantį pasaulį, suprasti meno įtakos svarbą asmeniui ir visuomenei, puoselėti kūrybinę raišką, vizualinį mąstymą ir estetinę nuovoką.

 

Planuodami ir įgyvendindami kūrybinę praktinę veiklą mokės kūrybiškai, funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai projektuoti, tikslingai parinkti aplinkoje esančias medžiagas ir įrankius saugiai, tvariai, technologiškai, kokybiškai gaminti, kurti ir prižiūrėti aplinką.

 

Sporto ir sveikatos kompetencijų ugdymas

1.

Futbolas 5-6 kl. berniukai

Evaldas Kučiauskas

 

Tikslas – populiarinti aktyvų judėjimą, stiprinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti poreikį savarankiškam fiziniam aktyvumui.

 

Mokiniai supažindinami su futbolo žaidimu, skatinamas tarpusavio bendravimas ir draugiški santykiai.

 

Mokiniai išmoks pagrindinių futbolo technikos elementų ir  pasiruoš 5-6 klasių berniukų futbolo varžyboms.

 

2.

Judrieji žaidimai 5-6 kl. berniukai

Evaldas Kučiauskas

 

Tikslas – populiarinti aktyvų judėjimą, stiprinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti poreikį savarankiškam fiziniam aktyvumui.

 

Mokiniai supažindinami su judriųjų žaidimų elementais, skatinamas tarpusavio bendravimas ir draugiški santykiai.

 

Mokiniai išmoks pagrindinius kvadrato technikos elementus ir „DSV“ estafetes bei pasiruoš 5-6 klasių berniukų kvadrato ir „DSV“ varžyboms.

 

3.

Tinklinis 7-8 kl. mergaitės

Daiva Panitauskienė

 

Tikslas – gerinti fizinę mokinių būklę. Prisidėti prie mokinių užimtumo.

 

Užsiėmimų metu gerės fizinė mokinių būklė, lavės fizinės ypatybės ir judėjimo veiksmų įgūdžiai. Bus ugdoma saviraiška, gebėjimas lenktyniauti, valia ir kultūra. Taip pat mokinės pasiruoš tarpklasinėms ir rajoninėms tinklinio varžyboms.

 

4.

Judrieji žaidimai 5-6 kl. mergaitės

Daiva Panitauskienė

 

Tikslas – gerinti fizinę mokinių būklę. Prisidėti prie mokinių užimtumo.

 

Užsiėmimų metu gerės fizinė mokinių būklė, lavės fizinės ypatybės ir judėjimo veiksmų įgūdžiai. Bus ugdoma saviraiška, gebėjimas lenktyniauti, valia ir kultūra. Taip pat mokinės pasiruoš tarpklasinėms ir rajoninėms kvadrato varžyboms

 

5.

Futbolas 7-8 kl. mokiniai

Dalius Ripkevičius

 

Tikslas – gerinti fizinę mokinių būklę, tobulinti futbolo žaidimo įgūdžius, stiprinti mokinių sveikatą, lavinti fizines ypatybes –greitumą, vikrumą, ištvermę, jėgą, pusiausvyrą.

 

Užsiėmimų metu gerės fizinė mokinių būklė, lavės fizinės ypatybės ir judėjimo veiksmų įgūdžiai. Bus ugdoma saviraiška, gebėjimas lenktyniauti, valia ir kultūra. Taip pat mokiniai pasiruoš tarpklasinėms ir rajoninėms futbolo ir varžyboms.

 

6.

Tinklinis 7-8 kl. berniukai

Dalius Ripkevičius

 

Tikslas – gerinti fizinę mokinių būklę, tobulinti tinklinio žaidimo įgūdžius, stiprinti mokinių sveikatą ir lavinti fizines ypatybes – greitumą, vikrumą, ištvermę, jėgą, pusiausvyrą.

 

Užsiėmimų metu gerės fizinė mokinių būklė, lavės fizinės ypatybės ir judėjimo veiksmų įgūdžiai. Bus ugdoma saviraiška, gebėjimas lenktyniauti, valia ir kultūra. Taip pat mokiniai pasiruoš tarpklasinėms ir rajoninėms tinklinio varžyboms.

 

Kitų kompetencijų ugdymas

1.

Samčio pasakos

Vilija Murinienė

 

Tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinio raštingumo, dizaino mąstymą, puoselėti vertybines nuostatas, naudojantis tradicinėmis ir pažangiomis technologijomis kurti ir patirti kūrybinį procesą būti atsakingais kūrėjais ir vartotojais.

 

Planuodami ir įgyvendindami kūrybinę praktinę veiklą, mokiniai mokinsis tikslingai parinkti aplinkoje esančius produktus  pagal jų savybes ir  charakteristikas, saugiai, tvariai, technologiškai, kokybiškai gaminti, kurti patiekalus ir juos pateikti.

 

2.

Šachmatai

Rolandas Martinkus

 

Tikslas – ugdyti matematinį mąstymą žaidžiant šachmatais.

 

Mokiniai išmoks šachmatų žaidimo taisykles, strategijas, žais tarpmokyklinėse varžybose.

 

3.

Senelių takais

Dalia Uldinskienė

 

Tikslas – formuoti kultūrinį sąmoningumą, pažįstant etninės kultūros įvairovę, simbolių, papročių ir kitų reiškinių, objektų kilmę, prasmę, svarbiausias ypatybes, išsiugdant etnokultūrinės raiškos gebėjimus.

 

4.

Jaunieji šauliai

Dalia Uldinskienė

 

Tikslas – formuoti ir didinti mokinių, jaunųjų šaulių pilietiškumą, suvokti savo indėlį valstybės nacionalinio saugumo sistemoje, ugdytis pilietines galias kuriant demokratines vertybes bendruomenėje.

 

5.

Spalvų ir emocijų pasaulis

Daiva Šipailienė

 

Tikslas – socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymui panaudojant įvairius dailės terapijos metodus auginti socialiai atsakingą asmenybę.

 

Mokiniai mokės atpažinsi savo emocijas ir jausmus, sužinos kaip valdyti ir išveikti susikaupusias emocijas. Atsiras socialinis jautrumas ir  sąmoningumas bei atsakingas sprendimų priėmimas.

 

6.

Savęs pažinimo grupė

Virginija Aleknavičienė

 

Tikslas – socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymui panaudojant įvairius socialinių įgūdžių ugdymo metodus auginti socialiai atsakingą asmenybę

 

Mokiniai išsiaiškins vertybes, kurios lemia jų požiūrį ir elgesį; įvertins patyrimą ir numatys tolimesnius veiksmus; supras savo privalumus ir trūkumus.

 

7.

Matematinė mozaika

Nijolė Bulotienė

 

Tikslas – ugdyti matematinį mąstymą, plėtoti gebėjimus, kurie padėtų pažinti pasaulį ir išsiugdyti vertybines nuostatas.

 

Matematikos būrelyje mokiniai susipažins su įvairiais matematikos mokymosi būdais, kuriuos galės naudoti  praktiškai pamokose. Sprendžiant galvosūkius, rebusus ir dalyvaujant kūrybiniuose žaidimuose, bus plečiamas mokinių matematinių sąvokų žodynas, lavinamas mintinas skaičiavimas ir greita reakcija.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.