Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe mokykloje dirba

Asta Gudynienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Nuotolinis darbo laikas

Pirmadienis

7.00 – 15.22

 

16.00 – 18.00

Antradienis

7.00 – 16.00

 

16.00 – 18.00

Trečiadienis

7.00 – 15.00

 

16.00 – 18.00

Ketvirtadienis

7.00 – 16.00

 

16.00 – 17.00

Penktadienis    

8.00 – 13.00

Kontaktai Mobilusis +370 698 35548

El. paštas astagud@gmail.com
El. paštas Rašyti

Prichologo veiklos sritys

 • Konsultavimas – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (ar globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
 • Įvertinimas – mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas (individo lygmuo); psichologinių apklausų atlikimas (grupės lygmuo).
 • Švietimas – mokinių, tėvų (ar globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi

 • Mokinys (savarankiškai).
 • Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Ką dar svarbu žinoti siekiant psichologo pagalbos? 

 • Psichologas nėra gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų, neišrašo receptų vaistams.
 • Psichologas padeda spręsti kliento psichologines problemas, pažiūrėti į žmogaus gyvenimo situacijas kitu kampu, tačiau už patį jį problemų nespręs, nes tam, kad vyktų pokyčiai žmogaus viduje ir gyvenime, reikia, kad jis pats to aktyviai norėtų ir siektų.
 • Psichologo pagalba yra absoliučiai konfidenciali. Tai, apie ką kalbatės jo kabinete ir lieka tik tarp to kabineto sienų.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, žmogus pats sprendžia, kiek jam ji reikalinga ir priimtina.

Psichologės funkcijos

 • Konsultacijų mokytojams ir mokiniams teikimas.
 • Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, rengiantiems mokiniams modifikuotas ir adaptuotas ugdymo programas.
 • Bendradarbiavimas su mokyklos logopede, socialinėmis pedagogėmis, mokinių tėvais.
 • Projektų rengimas, tyrimų organizavimas ir jų analizė.
 • Konsultacijų teikimas dėl mokinių tolesnės karjeros planavimo.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!