Logopedas

Kalba – mąstymo priemonė. Kalbėti bet kaip reiškia ir mąstyti bet kaip: netiksliai, apytikriai, nepatikimai.
A. Tolstoy

Logopedėmis mokykloje dirba

Renata Ringienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

14.00 – 14.45

 

Antradienis

13.05 – 14.45

 

Trečiadienis

13.05 – 14.45  

Ketvirtadienis

13.05 – 14.45  
Penktadienis    

Kontaktai Mobilusis +370 616 14084

El. paštas renataring@gmail.com
El. paštas Rašyti

Aira Kantautienė Logopedė

10a klasės vadovė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

14.45 – 15.30

 

Antradienis

13.05 – 13.50  

Trečiadienis

13.05 – 13.50  

Ketvirtadienis

13.05 – 15.30  
Penktadienis 13.05 – 15.30  

Kontaktai Mobilusis +370 615 93737

El. paštas aryckyte@gmail.com
El. paštas Rašyti

Logopedo veiklos tikslas - visapusiškai ugdyti mokinius, turinčius ugdymo (si) sunkumų.

Logopedo uždaviniai:

 • Šalinti mokinių kalbėjimo, kalbos bei komunikacijos sutrikimus.
 • Siekti, jog specialiųjų poreikių mokiniai taptų aktyviais ugdymo proceso dalyviais, skatinti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas pozityviai jų socializacijai.
 • Teikti rekomendacijas bei pagalbą pedagogams ir tėvams dėl mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų ugdymo kokybės klausimais.
 • Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

Logopedo funkcijos

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 3. Veda logopedines pratybas, šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 4. Konsultuoja ir šviečia mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 5. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, užduotis skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimams lavinti.
 6. Lavina mokinių garsų tarimą, aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, skaitymo techniką, teksto suvokimą, rašymo įgūdžius, rišliąją kalbą.
 7. Ugdo mokinių kompetencijas.
 8. Dirba su iš užsienio sugrįžusiais mokiniais, teikia jiems logopedinę pagalbą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.