Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Eglė Domantienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja    
Angelė Ferencienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   8b kl.
Vaida Kriščiūnienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   7b kl.
Gitana Melnykaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   8c kl.
Rita Lozoraitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   6a kl.
Laimutė Lažauninkienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja    

Užsienio kalbų mokytojai

Jolita Botyrienė Anglų kalbos mokytoja   8a kl.
Erika Karčiauskienė Anglų kalbos mokytoja   5c kl.
Jūratė Šataitienė Anglų kalbos mokytoja   6c kl.
Enrika Paškauskienė Anglų kalbos mokytoja   7c kl.
Irma Lenkienė Anglų kalbos mokytoja   5a kl.
Jovita Protasevičienė Anglų kalbos mokytoja
Vokiečių kalbos mokytoja
  7d kl.
Rasa Danilaitienė Anglų kalbos mokytoja
Rusų kalbos mokytoja
   
Rima Čiurlauskienė Rusų kalbos mokytoja    

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Ina Paulikaitienė Informacinių technologijų, Informatikos mokytoja    
Vaida Kasimovienė Informacinių technologijų, Informatikos mokytoja   6b kl.
Nijolė Bulotienė Matematikos mokytoja    
Rūta Gaurilčikienė Matematikos mokytoja   5d kl.
Ramunė Muliuolienė Matematikos mokytoja   9a kl.
Jolanta Povilaitytė Vizgirdienė Matematikos mokytoja   6d kl.

Gamtos mokslų mokytojai

Gintarė Zdanavičienė Chemijos mokytoja    
Lina Gručkiūnienė Gamtos mokslų mokytoja   5b kl.
Lina Švenčiūnienė Gamtos mokslų mokytoja   8e kl.

Socialinių mokslų mokytojai

Zita Motūzienė Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja    
Sonata Jankienė Istorijos, Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja    
Dalia Uldinskienė Istorijos, Pilietiškumo pagrindų mokytoja    
Dalė Šabunkienė Istorijos, Pilietiškumo pagrindų mokytoja   8d kl.
Stasys Ivaškevičius Geografijos mokytojas    
Vilma Simanavičienė Geografijos mokytoja    

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Dalia Viliušienė Technologijų mokytoja    
Vilija Murinienė Technologijų mokytoja    
Visvaldas Kalinauskas Technologijų mokytojas    
Vidmantas Krocas Technologijų mokytojas    
Dalia Lapaitienė Dailės mokytoja   7a kl.
Edita Linkevičienė Muzikos mokytoja    
Evaldas Kučiauskas Fizinio ugdymo mokytojas    
Dalius Ripkevičius Fizinio ugdymo mokytojas    
Daiva Panitauskienė Fizinio ugdymo mokytoja    
Modestas Saldukaitis Fizinio ugdymo mokytojas    
Kitos srities mokytojai
Dalia Lapaitienė Gyvenimo įgūdžių mokytoja   7a kl.
Vidmantas Krocas Žmogaus saugos mokytojas    
Sonata Jankienė Neformalaus švietimo mokytoja    
Edita Linkevičienė Neformalaus švietimo mokytoja    
Dalia Viliušienė Neformalaus švietimo mokytoja    
Vilija Murinienė Neformalaus švietimo mokytoja    
Visvaldas Kalinauskas Neformalaus švietimo mokytojas    
Vidmantas Krocas Neformalaus švietimo mokytojas    
Evaldas Kučiauskas Neformalaus švietimo mokytojas    
Dalius Ripkevičius Neformalaus švietimo mokytojas    
Daiva Panitauskienė Neformalaus švietimo mokytoja    
Modestas Saldukaitis Neformalaus švietimo mokytojas    
Saulius Mickevičius Neformalaus švietimo mokytojas    
Martinkus Rolandas Neformalaus švietimo mokytojas    
Mokytojo padėjėjai
Rima Čiurlauskienė Mokytojo padėjėja    
Laimutė Lažauninkienė Mokytojo padėjėja    
Birutė Urbutienė Mokytojo padėjėja    
Laima Kemežienė Mokytojo padėjėja    
Rasa Plioplienė Mokytojo padėjėja    
Irena Mickaitienė Mokytojo padėjėja    
Sandra Saikauskienė Mokytojo padėjėja    
Rasa Aušrotienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja    
       

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!