Integruoto skyriaus „Šviesa ir garsas'' atradimai

Šeštokai pabaigė dar vieną skyrių „Šviesa ir garsas''.  Jame susipažino su  šviesos ir garso sklidimu, šviesos įtaka šešėlio susidarymui. Mėgino suvokti, kaip susidaro garsas, kaip atskirti gamtinius ir dirbtinius garso šaltinius.

Stengdamiesi suprasti, kaip sudaryta ausis, atrado būdų, kaip ją galima apsaugoti nuo bereikalingo triukšmo poveikio.

Teorines žinias stengėsi pritaikyti praktikoje, atlikdami pasirinktinai kūrybines užduotis – „Sirena'' arba „Kudakuojantis'' jogurto indelis''.

Džiaugiuosi šeštokų atliktais darbais ir pakankamai gerai įtvirtintomis skyriaus sąvokomis.

Plačiau