Projektas „Bendradarbiaujančios klasės“

Nuotolinis mokymas(is) – daug iššūkių, sunkumų, naujų sprendinių pareikalavęs etapas. Viena iš tokių įdomių nuotolinio mokymo(si) idėjų – galimybė virtualiai bendradarbiauti atskiroms klasėms skirtingose mokyklose – yra mokyklų tinklaveikos projektas „Bendradarbiaujančios klasės“. 

Į šio projekto vykdymą įsitraukė daugiau kaip šimtas Lietuvos mokytojų. Toks bendradarbiavimas naudingas mokytojui ir mokiniui, nes smagu vesti pamoką su kolega, pažinti kitos bendruomenės narius, sugalvoti įdomias veiklas. Mūsų mokyklos 6a klasės mokiniai  išbandė nuotolinį bendradarbiavimą su Mažeikių ,,Kalnėnų“ progimnazijos bendraamžiais.

Gegužės 27 dieną vyko pirmasis virtualus susitikimas „Zoom“ platformoje – integruota pamoka-klasės valandėlė „Susipažinkime“. Jos metu abiejų mokyklų mokiniai kūrė susipažinimo filmukus apie klases, atliko užduotį, kurioje reikėjo rasti panašumus tarp klasių, uždavė vieni kitiems klausimų.

Plačiau

6-ų klasių mokiniai karantino metu tęsė pažintį su mikrokompiuteriuku BBC micro:bit

Karantino metu IT pamokos mokiniams vyko nuotoliniu būdu. Tačiau, tai nesutrukdė 6-ų klasių mokiniams tęsti pažintį su mikrokompiuteriuku BBC micro:bit. Mokiniai pamokų metu gilino žinias ir įgūdžius dirbdami su mikrokompiuterio BBC micro:bit emuliatoriumi. Mokiniai susipažino su mygtukų, esančių „BBC micro:bit“ emuliatoriuje, paskirtimi, išmoko įterpti papildomą mygtuką ir valdyti mygtukus pagal paskirtį, kūrė programas dviejų skaičių, nurodytų mygtuke A ir mygtuke B, aritmetiniam reiškiniui rasti naudojant blokelius „on button A (B, A+B) pressed“. Mokiniai susipažino su loginio tikrinimo blokelio „if … then … else...“ sudedamosiomis dalimis ir jų paskirtimi, kurdami programas pritaikė turimas muzikos dalyko žinias aprašydami melodijos fragmentus blokelių „play tone ... for ...“ pagalba.

Plačiau