Patikusi pamoka

Atrodo, kad pradėsime kitaip galvoti apie savo ateitį. Juk tikrai galime per pertrauką apsieiti be telefono. Galime bibliotekoje pavartyti  žurnalą, pabendrauti su draugais, pasikonsultuoti su mokytoju. Neseniai teko bendrauti su mūsų mokyklos buvusio mokinio mama, kuri papasakojo, kaip sekasi jos sūnui, nuo rugsėjo lankančiam mokyklą Airijoje. Mokiniai pirmąją dieną supažindinami su taisyklėmis ir jų privalo laikytis. Toje mokykloje besimokantys griežtai baudžiami už telefono atsinešimą į mokyklą. Pirmą kartą pasinaudojus telefonu, jis atimamas ir savaitę saugomas direktoriaus kabinete. Atiduoda tik tėvams. Jeigu antrą kartą pamato, kad į mokyklą atėjai su telefonu, šalina iš mokyklos. Mokykloje yra telefono aparatas ir, reikalui esant, galima juo pasinaudoti. Man labai patiko paskaita - pamoka „Kibernetinių  priklausomybių prevencija“, kurioje ugdėmės sveikai gyventi.

Plačiau

Projektas „Jaunuolis, kuriam rūpi Lietuvos ateitis“

Daug gražių minčių, eilėraščių ir dainų skirta Lietuvai. Artėjant pačioms didžiausioms Lietuvos šventėms – Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai – mūsų mokyklos 7a, b, d klasių mokiniai per literatūros pamokas pristatė projektus, kuriuose atsispindėjo nagrinėjamos temos „ Asmens didvyriškumo ir patriotizmo išaukštinimas sakytiniuose kūriniuose ir kalbose“  potemės. Mokiniai  įdomiai pristatė pasirinktą darbą. Visus nustebino A.Navickaitės (7d kl.) ir I.Petkevičiaus (7a kl.) Gedimino pilies maketai, A.Žitkauskaitės ir U.Piliukaitytės (7b kl.) sukurtas filmas „Svečiuose pas 3a kl. mokinius“. Interviu su žinomais žmonėmis pristatė I.Motūzaitė (7a kl.) ir K.Juškevičius (7d kl.). Savo darbeliais kaimynus sveikino- priklijavo sveikinimus ir durų rankenas papuošė trispalve juostele- G.Maskvytytė (7b kl.).

Plačiau