Pailgintos darbo dienos grupėje...

Pailgintos darbo dienos grupėje mokiniai ne tik ruošia pamokas. Grupėje mokiniai žaidžia, bendrauja, ilsisi, geria arbatą... O kad arbata būtų skanesnė grupės klasėje buvo suorganizuotas vaflių kepimas. Ir tikrai arbata buvo daug skanesnė, ir nuotaika geresnė :)

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Plačiau

Įsikūrė Lyderių klubas

Visai neseniai mūsų mokykloje susibūrė iniciatyvių mokinių grupė – Lyderių klubas. Klubo veikloje paskatinti dalyvauti aktyvūs 7-8 klasių mokiniai, kurie pasirengę priimti mokyklai ir mokiniams naudingus sprendimus, svarstyti, kaip pagerinti emocinę aplinką ir kt. Dalis klubo narių jau dabar organizuoja ir veda renginius bei pamokas jaunesniems mokyklos mokiniams. Per pirmąjį susitikimą slaptu balsavimu buvo išrinkta Lyderių klubo prezidentė. Ja tapo  8e klasės mokinė Sibilė Sabašinskaitė. Sibilė dabar atsakinga už klubo susirinkimų organizavimą, dokumentų rengimą ir visą klubo veiklą. Taip pat buvo išrinktos dvi  pavaduotojos: 7b klasės mokinė Barbora Kinderytė ir 8d klasės mokinė Gabija Šarūnaitė. Organizuoti LK (Lyderių klubo) veiklą mokiniams padeda gimtosios kalbos mokytoja Eglė Domantienė.

Plačiau