Laukėme Vasario 16-osios

Mažus, bet labai prasmingus darbus skyrėme Vasario 16- ajai.  5-6 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje, kurią ruošė mokytojos E. Linkevičienė ir S.Jankienė. Visų klasių mokiniai rašė diktantą „Rašau Lietuvai“. Istorijos mokytojos pertraukų metu mokyklos vestibiulyje demonstravo skaidres apie J.Basanavičių ir kt.signatarus. Dalykų mokytojai pamokose ugdė pilietines - socialines kompetencijas. Klasių vadovai su auklėtiniais vedė valandėles, skirtas Vasario 16- ajai, ruošė kabinetuose stendus. 7 kl. mokiniai ruošia projektą „Jaunuolis, kuriam rūpi Lietuvos ateitis“. Nuoširdūs pokalbiai su draugais – tai atsakymas į klausimus: „Kodėl svarbu pažinti tautos istoriją? Ką reiškia būti Nepriklausomybės šaukliu?“

Plačiau

„Mes saugų internetą“

Vasario 6 – 15 dienomis mokyklos 5 klasių mokiniams buvo organizuojami užsiėmimai „Mes už saugų internetą“. Mokiniai su socialinėmis pedagogėmis diskutavo, aptarinėjo interneto naudą ir galimas grėsmes.

Kūrybinio, grupinio darbo metu mokiniai kūrė plakatus, kurie atspindėjo  jų žinias ir požiūrį į internetą ir populiariausius socialinius tinklus.

Plačiau