Mokykla jau nuo 2015 metų priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui

 

Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka.

Kiekvienais metais mokykloje organizuojama daug sportinių renginių, skirtų sveikatos stiprinimui. Taip pat bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, siekiant ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Sveikatos priežiūros specialistė veda klasės valandėles, skirtas sveikai gyvensenai. Psichinės sveikatos temomis mokinius konsultuoja mokyklos psichologė. Mokykloje vykdomi projektai ,,Sveikas vaikas – mūsų ateitis“, ,,Mokiniai – mokiniams“.

Kiekvienais metais organizuojami seminarai visiems mokyklos bendruomenės nariams – mokytojams, mokiniams, tėvams, siekiant kurti saugią emocinę aplinką, gerinti mokyklos mikroklimatą, bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, susitarimų laikymąsi.

Temos apie sveikatą stiprinimą integruotos į kūno kultūros, dorinio ugdymo, gamtos ir žmogaus, biologijos, technologijų, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros dalykų pamokas, klasės valandėles, neformaliojo švietimo veiklas.

Mokykla yra parengusi Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašą, Socialinio emocinio ugdymo programą, kuriuose numatyta daug fizinio ir psichinio sveikatinimo veiklų.

Manome, jog šios veiklos skatins mokinius išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, ugdys gebėjimą kurti ir palaikyti darnius ir brandžius tarpasmeninius santykius ir padės mokykloje kurti saugią emocinę atmosferą.

Sveikatą stiprinančios mokyklos statusą patvirtinantis dokumentas

Veiklos mokykloje 2022-2023 m. m.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.