Misija, vizija, vertybės

Vizija

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla - mokykla, ugdanti mokinį gyvenimo sėkmei.

Misija

Tai bendrojo ugdymo(si) mokykla, teikianti mokiniams pagrindinį išsilavinimą, kurianti mokyklos bendruomenės kultūrą, siekianti padėti kiekvienam mokiniui ir rengianti jį sėkmingai gyventi.

Vertybės

 • Atvirumas pokyčiams. Tai nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, naujų žinių siekimas, iššūkių priėmimas, bendravimas ir bendradarbiavimas.
 • Pagarba įvairovei. Tai aukštų lūkesčių puoselėjimas dėl kiekvieno mokinio pasiekimų, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais.
 • Kūrybiškumas. Tai kritiškas mąstymas, idėjų teikimas ir jų įgyvendinimas, naujų sprendimų ieškojimas.
 • Aktyvumas. Tai dalyvavimas formalioje ir neformalioje veikloje, į ją įtraukiant  bendruomenės narius.
 • Pilietiškumas. Tai gimtojo krašto pažinimas, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!