Ugdymo organizavimas

2023–2024 mokslo metai

Klasės 5-10 kl.
Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia 09-01
Pusmečių trukmė 1-asis – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d.
2-asis – 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 21 d.
Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Ugdymo proceso pabaiga 2024 m. birželio 21 d. (žr. UP 17.1 punkt.)
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 37 sav. (185 d.)
Vasaros atostogos 2024 m. birželio 25 d.– 2024 m. rugpjūčio 30 d.

2024–2025 mokslo metai

Klasės

5-10 kl.

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

09-02

Pusmečių trukmė

1-asis – 2024 m. rugsėjo 2 d. – 2025 m. sausio 29 d
2-asis – 2025 m. sausio 30 d. – 2025 m. birželio 25 d.

Rudens atostogos

2024 m. spalio 28 d. – 2024 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2024 m. gruodžio 23 d. – 2025 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2025 m. vasario 17 d. – 2025 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2025 m. balandžio 22 d. – 2025 m. balandžio 25 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2025 m. birželio 25 d. (žr. UP 17.2 punkt.)

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37 sav. (185 d.)

Vasaros atostogos

2025 birželio 26 d. – 2025 m. rugpjūčio 29 d

Siekiant ugdyti bendrąsias kompetencijas, puoselėti pilietiškumą, tradicijas, formuoti vertybines nuostatas, stiprinti karjeros ugdymą mokykloje parengtas ugdymo veiklų kalendorius:

2023–2024 m. m.:

Eil. Nr. Veiklos turinys Data, trukmė Laukiamas rezultatas
1. Mokslo ir žinių diena 2023 m. rugsėjo 1 d.
5 pam. . (3,75 val.)
Ugdomas bendruomeniškumas; pasididžiavimo savo mokykla skatinimas
2. Karjeros diena 2023 m. spalio 5 d.
5 pam. (3,75 val.)
Mokiniai susipažįsta su įvairiomis profesijomis, jų ypatumais, darbui reikalingomis kompetencijomis
3. Kalėdiniai renginiai 2023 m. gruodžio 20–22 d.
 8 pam. (6,0 val.)
Tradicijų puoselėjimas, mokinių kūrybiškumo, saviraiškos skatinimas, bendrystės stiprinimas
4. Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 2024 m. sausio 13 d.
2 pam. (1,5 val.)
Istorinės atminties skatinimas, pilietiškumo, patriotizmo puoselėjimas
5. Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimas 2024 m. sausio 23 d.
2 pam. (1,5 val.)
Istorinės atminties skatinimas, pilietiškumo, patriotizmo puoselėjimas
6. Projektas ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“ 2024 m. vasario 12–15 d.
8 pam. (6,0 val.)
Gimtojo krašto istorinės atminties skatinimas, pilietiškumo ugdymas, nacionalinių vertybių puoselėjimas
7. Projektas „Dainuoju Lietuvai“, skirta Kovo 11-ajai paminėti

2024 d. kovo 10 d.
4 pam. (3,0 val.)

Ugdomas pilietiškumas, saviraiška, puoselėjamos nacionalinės vertybės
8. Akcija ,,Žalias takas“ 2024 m. balandžio 18, 19 d.
4 pam. (3,0 val.)
Ugdomos mokinių ekologinės nuostatos, skatinamas sąmoningumas
9. Visuotinė skaitymo skatinimo akcija ,,Renkuosi skaityti“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 2024 m. gegužės 7 d.
2 pam. (1,5 val.)
Puoselėjama skaitymo kultūra, vertybinės nuostatos
10. Projektas ,,Sveikatingumo diena“ 2024 d. birželio 1 d.
2 pam. (1,5 val.)
Sveikos gyvensenos skatinimas, bendrystės stiprinimas
11. Mokomųjų dalykų projektų dienos 2024 m. sausio 24–26 ir birželio 17–19 d.
10 pam. (7,5 val.)
Puoselėjamos pažinimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, kompetencijos, ugdomas kritinis mąstymas
12. Mokslo metų refleksija. Aštuntų klasių mokinių atsisveikinimas su mokykla 2024 m. birželio 21 d.
5 pam. (3,75 val.)
Į(si)vertina pasiekimus, lavinamas kritinis mąstymas. Skatinamas mokinių kūrybiškumas, saviraiška. Formuojamos vertybinės nuostatos

2024–2025 m. m.:

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data, trukmė

Laukiamas rezultatas

1.

Mokslo ir žinių diena

2024 m. rugsėjo 2 d.
5 pam. (3,75 val.)

Ugdomas bendruomeniškumas; pasididžiavimo savo mokykla skatinimas

2.

Karjeros diena

2024 m. spalio 4 d.
5 pam. (3,75 val.)

Mokiniai susipažįsta su įvairiomis profesijomis, jų ypatumais, darbui reikalingomis kompetencijomis

3.

Kalėdiniai renginiai

2024 m. gruodžio 18–20 d.
8 pam. (6,0 val.)

Tradicijų puoselėjimas, mokinių kūrybiškumo, saviraiškos skatinimas, bendrystės stiprinimas

4.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

2025 m. sausio 13 d.
2 pam. (1,5 val.)

Istorinės atminties skatinimas, pilietiškumo, patriotizmo puoselėjimas

5.

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimas

2025 m. sausio 23 d.
2 pam. (1,5 val.)

Istorinės atminties skatinimas, pilietiškumo, patriotizmo puoselėjimas

6.

Projektas ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“

2025 m. vasario 10–14 d.
8 pam. (6,0 val.)

Gimtojo krašto istorinės atminties skatinimas, pilietiškumo ugdymas, nacionalinių vertybių puoselėjimas

7.

Projektas „Dainuoju Lietuvai“, skirta Kovo 11-ajai paminėti

2025 d. kovo 10 d.
4 pam. (3,0 val.)

Ugdomas pilietiškumas, saviraiška, puoselėjamos nacionalinės vertybės

8.

Akcija ,,Žalias takas“

2025 m. balandžio 17, 18 d.
4 pam. (3,0 val.)

Ugdomos mokinių ekologinės nuostatos, skatinamas sąmoningumas

9.

Visuotinė skaitymo skatinimo akcija ,,Renkuosi skaityti“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

2025 m. gegužės 7 d.
2 pam. (1,5 val.)

Puoselėjama skaitymo kultūra, vertybinės nuostatos

10.

Projektas ,,Sveikatingumo diena“

2025 d. birželio 2 d.
2 pam. (1,5 val.)

Sveikos gyvensenos skatinimas, bendrystės stiprinimas

11.

Mokomųjų dalykų projektų dienos

2025 m. sausio 27–29 ir birželio 20–24 d.
10 pam. (7,5 val.)

Puoselėjamos pažinimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, kompetencijos, ugdomas kritinis mąstymas

12.

Mokslo metų refleksija. Aštuntų klasių mokinių atsisveikinimas su mokykla

2025 m. birželio 25 d.
5 pam. (3,75 val.)

Į(si)vertina pasiekimus, lavinamas kritinis mąstymas. Skatinamas mokinių kūrybiškumas, saviraiška. Formuojamos vertybinės nuostatos

Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma:

Pamokų laikas:

 • 1 pamoka: 8.00 – 8.45
 • 2 pamoka: 8.55 – 9.40
 • 3 pamoka: 9.50 – 10.35
 • 4 pamoka: 11.05 – 11.50
 • 5 pamoka: 12.10 – 12.55
 • 6 pamoka: 13.05 – 13.50
 • 7 pamoka: 14.00 – 14.45

Pagrindinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu numatytas UP 1 priede.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!