Mokinių maitinimas

 

Už mokinių maitinimą mokykloje atsakingas asmuo

Virginija Aleknavičienė Socialinė pedagogė metodininkė

Gyvenimo įgūdžių mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 15.45

 

Antradienis

7.45 – 13.45 

 

Trečiadienis

7.45 – 15.45 

 

Ketvirtadienis

7.45 – 15.45

 
Penktadienis

7.45 – 15.00 

 

Kontaktai Mobilusis +370 610 45518

El. paštas Rašyti

Maitinimo organizavimas

 1. Maitinimo paslaugas mokykloje teikia maitinimo paslaugos teikėjas, parinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.
 2. Maitinimo paslaugų teikėjas atsako už paslaugų kokybę pagal teisės aktų numatytą tvarką.
 3. Mokamas maitinimas (mokiniai mokyklos valgykloje gali įsigyti norimų patiekalų ir/ar užkandžių, gėrimų apmokėdami grynais, arba e.mokinio pažymėjimu.
 4. Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios (arba nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos skyrimo mokiniui patalpinimo SPIS sistemoje ar jos gavimo mokykloje nuo kitos dienos) iki mokslo metų pabaigos arba iki mokinio išvykimo mokytis į kitą švietimo įstaigą.
 5. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas per vasaros atostogas, jeigu mokykloje organizuojama dieninė vasaros poilsio stovykla.
 6. Mokyklos vadovas paskiria atsakingą asmenį – mokyklos socialinį pedagogą, tvarkyti nemokamo maitinimo duomenis SPIS (Socialinės Paramos Informacinėje sistemoje)
 7. Mokyklos  socialinė pedagogė informuoja klasių vadovus, kuriems mokiniams yra skirtas nemokamas maitinimas, valgyklos darbuotojams teikia sąrašą mokinių, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas, nuolat jį atnaujina.
 8. Mokiniams, kuriems skirtas mokymas namuose ar neatvykusiems į gimnaziją dėl ligos, jei apie tai yra informuojama iš anksto, atvykus į mokyklą  pateikiama pažymos kopija. Atsižvelgiant į tėvų bei mokinių prašymus, už šį laikotarpį atiduodamas sausas maisto davinys, kurio kaina atitinka nemokamam maitinimui skirtą pinigų sumą.
 9. Mokiniams, neatvykusiems į ugdymo įstaigą be pateisinamos priežasties, nemokamas maitinimas neorganizuojamas.
 10. Mokiniui keičiant mokyklą, raštinės vedėjas apie mokinio išvykimą informuoja socialinį pedagogą. Socialinis pedagogas apie tai, kad mokinys, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, pakeitė mokyklą, nedelsdamas informuoja Vilkaviškio  miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir išmokų skyrių ir mokyklą, į kurią mokinys išvyko mokytis, pateikia pažymą arba gavus informaciją iš SPIS apie jo teisę gauti nemokamą maitinimą.
 11. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus mokiniams neteikiamas.
 12. Valgiaraštis suderinamas  su  Vilniaus maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)  ir  paskelbia  valgiaraštį valgyklos skelbimo lentoje, mokyklos elektroninėje svetainėje.

Dokumentai ir valgiaraštis

Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 471.46 KB
Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymas dėl valgiaraščio pakeitimo 2023 m. 2023-12-19 09:45:26 607.4 KB
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresniems 2023-12-19 09:47:54 339.01 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!