Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2023-2025 metų strateginis veiklos planas 2023-12-19 19:46:22 662.11 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-12-19 19:46:22 521.31 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-12-19 19:46:22 316.82 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 166 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 246.05 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 235.8 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 211.06 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 185.6 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 192.39 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 347.88 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 190.77 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 372.15 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 176.53 KB
Kiti dokumentai
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas 286.75 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės metų veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-25 16:25:21 317.25 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-25 16:25:21 734.86 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-25 16:25:21 448.73 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2020 m. 2024-01-25 16:25:21 548.81 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2019 m. 2024-01-25 16:25:21 396.55 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2018 m. 2024-01-25 16:25:21 467.22 KB
Programos
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2023-12-21 19:36:17 664.35 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2023-12-21 19:36:17 388.51 KB
Gabių mokinių skatinimo ir ugdymo programa 2023-12-20 17:37:26 155.19 KB
Socialinio emocinio ugdymo programa 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams 2023-12-21 19:38:59 298.99 KB
Ugdymo karjerai programa 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2023-12-20 23:29:53 269.29 KB
Etninės kultūros veiklos programa 2023-12-20 17:37:28 306.65 KB