Karjeros specialistas

„Alisa prieina kryžkelę ir susimąsto. Ji klausia šalia tupinčio katino:

 • Prašom pasakyti, kuriuo keliu man eiti?
 • Hmm, - murkia katinas, - aš negaliu atsakyti į tavo klausimą. Svarbu žinoti, kur ketini nueiti...
 • Man nesvarbu, kur aš nueisiu.
 • Tuomet visiškai nesvarbu, kurį kelią tu pasirinksi…“

( Carrol L. Alisa stebuklų šalyje ir veidrodžio karalystėje)

„Jei neturi savo plano, tai kas nors kitas padarys tave savo plano dalimi“. (Anthony Robbins)

Karjeros specialiste mokykloje dirba

Vaida Kasimovienė Karjeros specialistė

36 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Informacija

Tėveliams konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus.

Dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne arba el. paštu mokytojax@gmail.com

Pareigybės paskirtis: padėti mokiniui pažinti save, sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Karjeros specialistė mokiniams padeda

 • Pirmiausia pažinti save, savo asmenybės savybės, vertybes,  interesus, gabumus.
 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams

 • Praveda klasės valandėles pagal parinktas  temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

Kreipkis į karjeros specialistę jeigu

 • Nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.).
 • Nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi.
 • Turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Rekomendacijos klasių vadovams 

 1. Atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko asmeninį augimą, savęs pažinimą.
 2. Organizuojant ir planuojant veiklas numatyti vaikų galimybes susipažinti su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu.
 3. Rekomenduojama išvykų/ekskursijų metu nurodyti profesinio veiklinimo tikslą.

Rekomenduojama literatūra

Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!