Ugdymo aplinka

Naujų erdvių kūrimas

Mokykloje kiekvienais metais sukuriamos naujos erdvės, kurios gerina emocinę bendruomenės narių būseną, motyvuoja mokinių mokymąsi.

2020-2021 m. m. mokykloje įrengta hibridinė klasė.  Esant poreikiui dalis mokinių turės galimybę mokytis kontaktiniu būdu mokykloje,  kita dalis – nuotoliniu būdu namuose. Hibridinė įranga sukuria sąlygas visiems mokiniams visavertiškai dalyvauti ugdymo procese.

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas mokiniams, turintiems elgesio problemų, bei kitiems mokiniams, pageidaujantiems nusiraminti, atsipalaiduoti, mokykloje įrengta sensorinė erdvė. Joje esanti įranga sukuria multisensorinę pasyvią ir interaktyvią aplinką. Kabinete pritaikytos priemonės ergoterapijai ir motorikos lavinimui, taisyklingai judesio korekcijai, koordinacijai ir kt.  

Praktinis patyrimas yra vienas efektyviausių mokymosi būdų. Suvokiant patyriminio ugdymo svarbą mokykloje įrengtas fizikos kabinetas-laboratorija, kurioje įrengta laboratorinių darbų sala, įdiegtas interaktyvus ekranas, kabinetas papildytas mokymo(si) priemonėmis.

Mokykloje įdiegtas interaktyvus informacinis stendas, kuriame patalpinta visa mokyklos istorija. Stendu gali naudotis ne tik mokyklos mokiniai, bet ir mokyklą aplankantys svečiai. 

Mokytojų poilsiui ir emocinei būsenai gerinti atnaujintas mokytojų kambarys: nupirkti nauji baldai, įkurta laisvalaikio erdvė.

2019-2020 m. m. mokykloje įkurtas informacinių technologijų centras, atnaujinta IT bazė. Centre įrengtos dvi atskiros erdvės po 15 kompiuterizuotų darbo vietų bei vaizdo projektoriai. Sudaryta galimybė visų dalykų mokytojams veiklas organizuoti naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis. 

Siekiant, kad mokiniai prasmingai leistų laisvalaikį, įrengta šachmatų erdvė. Žaisti šachmatais mokiniai gali ne tik per pertraukas, bet ir po pamokų. 

Mokykloje rekonstruota aktų salė. Įdiegta rekuperacinė sistema, pakeistos grindys, apšvietimas, atnaujinta scena.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!