Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis mokykloje dirba

Renata Ringienė Vyresnioji specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.00 – 13.50

 

Antradienis

 8.00 – 12.55

 

Trečiadienis

 8.00 – 12.55

 

Ketvirtadienis

 8.00 – 12.55

 
Penktadienis

 8.00 – 12.55

 

Kontaktai Mobilusis +370 616 14084

El. paštas renataring@gmail.com
El. paštas Rašyti

Aira Kantautienė Specialioji pedagogė

10a klasės vadovė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 13.50

 

Antradienis

8.00 – 13.05

 

Trečiadienis

8.00 – 13.05  

Ketvirtadienis

8.00 – 13.50  
Penktadienis 8.00 – 13.50  

Kontaktai Mobilusis +370 615 93737

El. paštas aryckyte@gmail.com
El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Mokyklos specialiojo pedagogo funkcijos

 • Išsiaiškina mokinių mokymosi sunkumus ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
 • Atlieka mokinių pirminį žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimą, siekdamas užkirsti kelią mokymosi sunkumams.
 • Organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas, taiko specialiojo poreikio priemones mokymosi sunkumams šalinti, lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus, padeda įsisavinti ugdymo(si) turinį specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Bendradarbiaudamas kartu su mokytoju pritaiko užduotis pagal mokinio gebėjimus ir suvokimo lygį.
 • Ugdomąją medžiagą pateikia įvairiais būdais (vaizdu, garsu, judesiu), užduotis pateikia remiantis gyvenimiškais pavyzdžiais, analogijomis, diagramomis.
 • Ugdo mokinių kompetencijas.
 • Konsultuoja ir pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, diferencijuoti užduotis, pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias programas.
 • Rengia individualius planus specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Rengia rekomendacijas mokytojams.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!