Moksleiviai susipažino su „JOGOS ASANŲ PRADMENIMIS“

Mūsų mokykloje yra svarbu iškelti sveikatos prioritetą vertybių sistemoje, ugdyti ir stiprinti susijusias vertybines nuostatas. Daug dėmesio skiriame sveikos gyvensenos ugdymui. 2019 m. lapkričio 4 d. startavo ilgalaikis projektas skirtas sveikai gyvensenai. Projekte dalyvauja visi mokyklos mokiniai. Moksleiviai susipažino su „JOGOS ASANŲ PRADMENIMIS“ . Mokinių sveikatos ugdymas daugeliu atvejų susijęs su jo protiniu darbingumu, pedagoginiu bendravimu, interesų sutapimais, motyvacijos aktyvinimu, aplinkos ir kitos visuomenes pažinimu.

Plačiau

Prisilietimas prie istorijos senosiose Vilkaviškio žydų kapinėse

„Apgaubtas legendomis apie protėvių sielas, Ėjau vis tolyn ir tolyn, Pasinėręs į neįprastas, bauginančias mintis.

Ir kuo toliau aš ėjau, mane vis labiau kerėjo Pilnas žavesio žydiškų gatvelių ankštumas, Virš jų sklandanti Giesmių giesmė.

Mano sieloje įsiviešpatavo nesuvokiamas ilgesys – Atgal, į suakmenėjusią, sustingusią praeitį...“

Plačiau