Bibliotekos dokumentai
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Lėšų panaudojimas vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2023- 2024 m. m. 2024-02-09 13:14:52 37.38 KB
Informacija apie 2022 m. įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2024-02-09 13:14:52 108.77 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2024-02-09 13:14:52 164.76 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos 2020 - 2021 m. m. veiklos ataskaita 2024-02-09 13:14:52 339.99 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos knygų užsakymas bibliotekos fondams pildyti (iš mokymo lėšų) 2020- 2021 m. m. 2024-02-09 13:14:52 674.1 KB
Mokymo lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2020-2021 m. m. 2024-02-09 13:14:52 653.5 KB
Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų fondų formavimo praktikos tyrimo ataskaita (2020 m. gruodžio 4 d.) 2024-02-09 13:14:52 577.89 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-09 13:14:52 152.12 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-09 13:14:52 146.34 KB
Programinių kūrinių elektroniniai šaltiniai 5-6 klasei 2024-02-09 13:14:52 702.53 KB
Programinių kūrinių elektroniniai šaltiniai 7-8 klasei 2024-02-09 13:14:52 697.27 KB
Programinių kūrinių elektroniniai šaltiniai 9-10 klasei 2024-02-09 13:14:52 760.35 KB