Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2023-12-21 19:36:17 664.35 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 158.25 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 127.21 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2023-12-21 19:36:17 388.51 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 425.23 KB